Spring til indhold

Konferencen om Europas fremtid

Hvordan skal fremtidens EU se ud? Din mening tæller.  

Konferencen om Europas Fremtid: Fremtiden er i dine hænder

Konferencen om Europas fremtid blev officielt skudt i gang den 9. maj 2021. Borgere fra alle EU’s 27 medlemslande er inviteret til at deltage i Konferencen, der fra foråret 2021 og frem mod sommeren 2022 skal skabe dialog på tværs af Europa om fremtidens EU. Under Konferencen inviteres borgere, politikere, civilsamfundet, virksomheder og andre aktører til at mødes gennem nationale såvel som regionale og europæiske konsultationer og debatarrangementer.

Borgerinddragelse står helt centralt i Konferencen – og din mening tæller. Borgere fra alle hjørner af EU opfordres til at tage aktivt del i Konferencen. Borgerdialogerne finder sted på EU-plan såvel som lokalt i medlemslandene. Debatarrangementer bliver annonceret på Konferencens digitale platform, som kan findes her. På platformen kan du ligeledes deltage i debatten online. 

Alle interesserede kan endvidere oprette og annoncere egne debatarrangementer på platformen. For mere information om oprettelse af begivenheder, se her.

Mere information om Konferencen kan findes her.

Den danske EU-debat 

I Danmark er den nationale debat om fremtidens Europa også i fuld gang, og der vil frem mod sommeren 2022 blive afholdt en bred vifte af debatarrangementer på tværs af landet.

Pulje til dansk EU-debat

Alle aktører – lige fra civilsamfundet, fagbevægelsen og erhvervslivet til uddannelsesinstitutioner, kulturlivet og det offentlige – opfordres til at engagere sig i debatten og invitere danskerne til debatarrangementer med fokus på fremtidens Europa.

Med opbakning fra regeringen og Folketinget har Europa-Nævnet derfor udbudt puljen ”Debatter om Europas Fremtid”. Puljen blev uddelt den 6. september 2021 med formål om at understøtte en bred EU-debat, hvor så mange danskere som muligt får mulighed for at komme til orde – både i den danske EU-debat og som led i Konferencen. 

Puljens 3,8 millioner kroner er uddelt til 34 projekter, der tilsammen vil resultere i over 180 arrangementer på tværs af Danmark i perioden 1. september 2021 til 30. april 2022. Heraf vil mindst 115 finde sted i små og mellemstore byer. Cirka halvdelen af arrangementerne henvender sig specifikt til unge, herunder gennem debatter målrettet folkeskoler, gymnasier og højskoler. Endeligt afvikles en række onlinedebatter, som vil kunne tilgås på tværs af landet.

Mere information om puljen findes på Europa-Nævnets hjemmeside: https://www.europa-naevnet.dk/aktuelt/38-millioner-skal-skabe-debat-om-europas-fremtid/

Europa-Nævnets faste årlige pulje ’C’ har endvidere Konferencen om Europas fremtid som særligt indsatsområde for 2022. Læs mere om pulje ’C’ her: https://www.europa-naevnet.dk/aktuelt/soeg-tilskud-fra-pulje-c/

Danmark går forrest for konkrete politiske resultater

Danmark er gået sammen med en række andre EU-lande om et fælles indspil til Konferencen om Europas Fremtid. Sammen vil vi arbejde for, at konferencen fokuserer på politiske resultater, der betyder noget i borgernes hverdag. Det fælles papir kan findes her.

De øvrige lande, som er med i papiret, er Østrig, Holland, Sverige, Finland, Tjekkiet, Estland, Irland, Letland, Litauen, Malta og Slovakiet.