Spring til indhold

Bilagsfortegnelse

Herunder en bilagsoversigt.

  
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Bilag 1: Mønster til bilateral traktat - engelsk og dansk tekst

Bilag 2: Noteveksling - engelsk tekst

Bilag 3: Ministeriel fuldmagt til deltagelse i forhandlinger og til at undertegne forhandlingsresultat - engelsk tekst

Bilag 4: Akkrediteringsskrivelse - engelsk tekst

Bilag 5: Ministeriel fuldmagt til undertegnelse af traktat - engelsk tekst

Bilag 6: Kongelig forestilling angående ratifikation

Bilag 7: Ratifikationsinstrument - fransk tekst

Bilag 8: Note om opsigelse af traktat - engelsk tekst

Bilag 9: Traktatretskonventionen af 23. maj 1969

Bilag 10: Traktat- og MOU-terminologi - engelsk tekst

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Kontakt

Traktatsektionen
E-mail: [email protected]