Spring til indhold

Udkast til Danmarks 8. periodiske rapport til FN's Komité mod Tortur og anden Grusom, Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf (CAT)

Bemærkninger til rapportudkastet kan fremsendes indtil den 14.
november 2019 kl. 12.00.

Danmark skal aflevere 8. periodiske rapport vedrørende FN's Konvention mod Tortur og anden Grusom, Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf (FN’s Torturkonvention) i december 2019.

Rapporten tager udgangspunkt i komiteens fremsendte List of Issues på baggrund af konventionens artikler samt Danmarks 6.-7. periodiske rapport fra 2014. Se her for nærmere information om Danmarks eksaminationer i menneskerettigheder i FN, herunder ved FN's Torturkomité.

Bemærkninger til udkastet til Danmarks opfølgende rapport kan fremsendes forud for den endelige færdiggørelse til kontoret for folkeret og menneskeret ([email protected]) indtil torsdag den 14. november 2019 kl. 12.00.

Rapportudkastet kan tilgås her og bilag kan tilgås her.

List of Issues kan tilgås her.

 For yderligere information kontakt:

Jens Thule Jensen, Kontoret for folkeret og menneskeret, Udenrigsministeriet, [email protected].

Juridisk Tjeneste

Kontoret for folkeret og menneskerettigheder (JTFM)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33 92 06 29