Spring til indhold

Ansvarlige myndigheder

Generelle spørgsmål:

 

Udenrigsministeriet 

Juridisk Tjeneste

Asiatisk Plads 2

1448 København K

+ 45 33 92 00 00

um@um.dk

 

 

Indrejserestriktioner:

 

Rigspolitiet

Polititorvet 14

1780 København V

+ 45 33 14 88 88

politi@politi.dk

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Slotsholmsgade 10,

1216 København K 

+45 61 98 40 00

uim@uim.dk

 

Udlændingestyrelsen

Farimagsgade 51A

4700 Næstved

+ 45 35 36 66 00

us@us.dk

 

 

Indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer:

 

Erhvervsstyrelsen

https://eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk/sanktioner
 Langelinie Alle 17
 2100 København Ø

+45 35 29 10 00

eksportkontrol@erst.dk

 

 

Registrering og afregistrering af fartøjer og øvrige restriktioner på det maritime område:

 

Søfartsstyrelsen

Caspar Brands Plads 9

4220 Korsør

+ 45 72 19 60 00

sfs@dma.dk

 

 

Tilsynsmyndighed i forbindelse med sanktioner på finansielle tjenesteydelser, investeringer, kreditgivning, långivning, statsobligationer og forsikringer:

 

Finanstilsynet

Århusgade 110

2100 København Ø

+ 45 33 55 82 82

finanstilsynet@ftnet.dk

 

 

Våbenembargo samt sanktioner på militært udstyr til intern undertrykkelse:

 

Justitsministeriet

Forebyggelseskontoret

Slotsholmsgade 10

1216 København K

+ 45 72 26 84 00

jm@jm.dk

 

 

Sanktioner på studie- og forskningsvirksomhed:

 

Uddannelses- og forskningsministeriet

Børsgade 4

1215 København K

+ 45 33 92 97 00

ufm@ufm.dk

 

 

Sanktioner på luftfartsfaciliteter, herunder sikkerhed og afvikling af luftarter:

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

+ 45 72 21 88 00

info@tbst.dk

 

 

Import-, eksport- og transportforbud af bl.a. guld, ædelmetaller, diamanter, råolie, petrokemiske produkter, tømmer og ædle træsorter, luksusvarer og overvågningsudstyr:

 

Toldstyrelsen

Slet Parkvej 1

8310 Tranbjerg J

+ 45 72 22 12 12

toldst@toldst.dk

 

 

Sanktioner i forbindelse med arbejdsmæssige forhold:

 

Beskæftigelsesministeriet

Center for jura, arbejdsret og internationale forhold

Ved Stranden 8

1061 København K

+ 45 72 20 50 00

bm@bm.dk

 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

Carl Jacobsens Vej 39

2500 Valby

Telefon: + 45 72 14 20 01

 

 

Strafferetlig efterforskning og retsforfølgning:

 

Politiets Efterretningstjeneste

Klausdalsbrovej 1

2860 Søborg

Telefon: + 45 45 15 90 07

pet@pet.dk

 

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

Kampmannsgade 1

1604 København V

Telefon: + 45 72 68 90 00

saoek@ankl.dk

 

 

Visse specifikke landesanktioner

 

Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen
 Langelinie Allé 17
 2100 København Ø
 + 45 35 29 10 00

eksportkontrol@erst.dk

er endvidere ansvarlig for følgende specifikke landesanktioner:

Iran:

  • Eksport af grafit, råmetaller eller halvfabrikata
  • Eksport af Enterprise Ressource Planning software

 

Syrien:

  • Eksport af nøgleudstyr og -teknologi til olie- og gassektoren
  • Eksport af udstyr eller teknologi til brug for nye kraftværker til el-produktion
  • Eksport af jetbrændstof og flybrændstofadditiver

 

Rusland:

  • Eksport af produkter til olieindustrien

 

Nordkorea:

  • Eksport af flybrændstof