Spring til indhold

Eksportstatistik SMV'er

Små og mellemstore virksomheder har stor betydning for Danmarks samhandel med udlandet både på nærmarkeder og på vækstmarkeder. For at få et præcist billede af de små og mellemstore virksomheders eksport har Trade Council i samarbejde med Danmarks Statistik og eStatistik udviklet en - i global sammenhæng - unik SMV-eksportstatistik, der viser, hvilke lande og landegrupperinger Danmarks mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder afsætter sine varer til.

billede af graph

SMV-eksportstatistikken er nu opdateret med 2016 tal, og den giver mulighed for at følge de små og mellemstore virksomheders afsætning til BRIKS-landene, de nye EU-lande og mange andre lande. Her kan du udvikle dine egne tabeller og få et indblik i, hvor mange virksomheder der eksporterer til hvert af de 70 største eksportmarkeder og samtidig se værdien af eksporten til de enkelte markeder.

 

Til højre findes tre rapporter, som beskriver SMV’ernes generelle udvikling i eksporten for henholdsvis 2014, 2015 og 2016 samt konkret udviklingen i eksporten til USA.

SMV-eksportstatistikken er globalt set den første registerbaserede SMV-eksportstatistik. Statistikken er baseret på en samkørsel mellem Erhvervsregisterets registreringer af alle landets eksportvirksomheder og Danmarks Statistiks Udenrigshandelsstatistik.

 

Eksportstatistik for små og mellemstore virksomheder indeholder også en detaljeret varestatistik

 

Eksportstatistik for små og mellemstore virksomheder kan give jer en detaljeret inddeling af vareeksport fordelt på varegrupper. Eksportstatistikken gør det muligt at få et mere dybdegående billede af den danske vareeksport. Eksportstatistikken viser, hvilke varer de små og mellemstore danske virksomheder eksporterer til Danmarks 70 største eksportmarkeder samt udvalgte landegrupperinger som vækstmarkederne, BRIKS-landene og de såkaldte 2. bølge-landene.