Spring til indhold

Organisation og medlemmer

Arbejdet i WTO finder sted i komitéer og udvalg og er baseret på de jævnlige ministerkonferencer. Der optages løbende nye medlemmer, som indgår i forskellige forhandlingsgrupper.

Ministerkonferencerne

Den højeste myndighed i WTO er ministerkonferencen, som afholdes hvert andet år. Den 10. ministerkonference blev afholdt i Nairobi i december 2015. Imellem ministerkonferencerne foregår arbejdet i hovedkvarteret i Genève i forskellige udvalg og komitéer, assisteret af WTO-sekretariatet under ledelse af generaldirektør Roberto Azevedo.

Den 11. ministerkonference (MC11) finder sted i Buenos Aires ultimo 2017.

Læs mere om ministerkonferencerne
Læs mere om WTO's struktur


Medlemmer og forhandlingsgrupper

WTO har 164 medlemmer. Der optages løbende nye medlemmer på grundlag af forhandlinger med de eksisterende medlemmer. Så længe forhandlingerne står på, har det tiltrædende medlem observatørstatus. I forbindelse med de forskellige forhandlinger i WTO indgår medlemmerne i mere eller mindre formelle forhandlingsgrupper.

Læs mere om WTO's medlemmer
Læs mere om forhandlingsgrupperne

KONTAKT

Kontoret for handelspolitik & udenrigsøkonomisk analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
 

E-mail: hpa@um.dk
Tlf: (+45) 33 92 08 21

 

 

FOR HENVENDELSER OM EKSPORTBISTAND, MARKEDSINFORMATION M.V. KONTAKT:
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

Hotline: (+45) 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk