Spring til indhold

Øvrige relevante links og dokumenter

Læs om relevante links og dokumenter

Læs mere om sejlads i Arktis: https://www.soefartsstyrelsen.dk/SikkerhedTilSoes/Arktis/Sider/default.aspx

Læs mere om Arktis og Søopmåling: https://gst.dk/om-os/omraadebeskrivelser/arktis-og-soeopmaaling/

Læs mere om den nyeste viden om is- og klimaudviklingen i Arktis: http://polarportal.dk/vejr/

Læs mere om ISAAFFIK Arctic Gateway: https://www.isaaffik.org/

Læs mere om geologi og mineralske råstoffer i Grønland: https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/groenlandsportalen/

DMIs arbejde i Grønland: http://www.dmi.dk/groenland/

Arktisk Råd: https://arctic-council.org/index.php/en/

FN's Klimakonvention (UNFCCC): https://unfccc.int/

FN's Permanente Forum for Oprindelige Folk (skal opdateres med: https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii-sessions-2.html)

FN's Søfartsorganisation (IMO): http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx

Den Internationale Hydrografiske Organisation (IHO): http://www.iho.int/srv1/index.php?lang=en

Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC): https://iwc.int/home

Nordisk Ministerråd: https://www.norden.org/en/nordic-region-arctic

EU’s arktiske politik: https://eeas.europa.eu/arctic-policy/eu-arctic-policy_en