Spring til indhold

Forsvarets opgaveløsning i Arktis

Læs mere om forsvarets opgaver i Arktis

Forsvarets hovedopgaver i Arktis er militært forsvar af Grønland og Færøerne samt overvågning og suverænitetshævdelse. For Grønlands vedkommende er det tillige at varetage opgaver på havmiljøområdet og opgaver inden for eftersøgning og redning (Search and Rescue, SAR) i Kongerigets ansvarsområde. Ud over disse opgaver løser Forsvaret også opgaver på vegne af andre myndigheder og fungerer som støtte til det civile samfund i Grønland og på Færøerne. Forsvarsministeriet arbejder tæt sammen med de øvrige otte arktiske stater gennem hhv. Arktisk Råd arbejdsgruppen EPPR (Emergency Prevention, Preparedness and Response) www.eppr.org og Arctic Coast Guard Forum (ACGF) www.arcticcoastguardforum.com .

Læs mere om forsvarets opgaver i Arktis og Nordatlanten her: http://www.fmn.dk/videnom/Pages/OpgaveriArktisogNordatlanten.aspx