Spring til indhold

Kontinentalsokkelkrav i Arktis

Rusland var den første stat til at indlevere sokkelkrav i Arktis, inklusiv Nordpolspunktet, tilbage i 2001. Et revideret krav med et udbygget datagrundlag blev indleveret i 2015. I den anledning konstateredes et såkaldt bilateralt overlap med Kongeriget Danmarks submission fra 2014 inkl. Nordpolspunktet. Canada indleverede en submission for samme område i maj 2019.

Det er vanskeligt at forudsige, hvornår behandlingen i FN's Sokkelkommission (CLCS) delsubmissionerne vil være tilendebragt. Såfremt der efter CLCS’ anbefalinger eksisterer overlappende krav til nabolande, vil den endelige afgrænsning være genstand for politiske forhandlinger mellem de berørte lande. Kongeriget Danmark lægger – helt i tråd med Ilulissat-erklæringen – stor vægt på dialog og direkte forhandlinger mellem samtlige relevante stater i forhold til spørgsmål vedr. afgrænsning af overlappende sokkelkrav.