Spring til indhold

Miljø, Natur og Klima

Læs mere om miljø, natur og klima i Arktis

Grønland og Færøerne har kompetencen vedrørende natur, miljø og klima under hensyn til de forpligtelser, der følger af internationale aftaler, som er bindende for Kongeriget.

Danmark understøtter økonomisk natur-, miljø- og klimamoniteringen i den danske del af Arktis gennem Miljø- og Fødevareministeriets ordning for Miljøstøtte til Arktis samt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets ordning for Klimastøtte til Arktis.  

I Rigsfællesskabet er der et tæt samarbejde om det internationale samarbejde om monitering og vurdering af natur, miljø- og klimaforhold, som er så vigtige for Arktis og for verden som helhed.

Danske, grønlandske og færøske universiteter indgår i og bidrager til en lang række af Arktisk Råds moniteringsarbejder, som er basis for de arktiske landes bidrag til globale natur-, miljø- og klimaaftaler. Det drejer sig konkret om f.eks. den nyeste viden om miljøgifte til Stockholmkonventionen, viden om de arktiske økosystemer til Biodiversitetskonventionen og viden om klimaændringerne i Arktis til Klimakonventionen.