Spring til indhold

Forskning

Læs mere om forskning i Arktis

Forskning udgør en væsentlig del af fundamentet for arktisk samarbejde og skaber grundlaget for vigtige politiske beslutninger om bæredygtig udvikling og miljø i Arktis. Som en del af udmøntningen af Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020, lancerede Danmark i 2016 en strategi for forskning og uddannelse vedr. Arktis med forslag til konkrete initiativer, der skal styrke den danske forskning i Arktis. Initiativerne i denne strategi er ved at blive implementeret.

Forum for Arktisk Forskning

Forum for Arktisk Forskning (FAF) har siden dets etablering i 2013 fungeret som et centralt organ for arktisk forskningssamarbejde med deltagelse af repræsenterer fra alle de centrale forskningsinstitutioner fra Danmark, Færøerne og Grønland. Mandatet blev i maj 2017 forlænget for en femårig periode.

Læs mere her: https://ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/andre-udvalg-og-fonde/forum-for-arktisk-forskning

Aftale om styrkelse af det internationale arktiske videnskabelige samarbejde

De otte arktiske stater samt Grønland og Færøerne underskrev i maj 2017 en juridisk bindende aftale om styrket forskningssamarbejde i og om Arktis. Kongeriget Danmark er depositar for aftalen, der trådte i kraft den 23. maj 2018 – samme dag som 10-året for Ilulissat-erklæringen. Aftalen skal understøtte friere bevægelighed for forskere og forskningsudstyr på tværs af den arktiske region og understreger, at forskning udgør en væsentlig del af fundamentet for arktisk samarbejde. Det har været et hensyn i aftalen, at den ikke ekskluderede ikke-arktiske nationer. Aftalen opfordrer således til øget samarbejde med ikke-arktiske nationer, som har væsentlige arktiske forskningsaktiviteter.

Læs mere her: https://arctic-council.org/index.php/en/our-work2/8-news-and-events/488-science-agreement-entry-into-force

International arktisk forskningshub i Grønland

Som led i Regeringens Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Strategi 2019-2020 er Danmark og Grønland gået sammen om at etablere en international arktisk forskningshub i Grønland.

Læs mere her: https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2018/ny-international-arktisk-hub-i-gronland-skal-nyttiggore-arktisk-viden