Spring til indhold

Virksomhedsfinansiering i Arktis

Denne rapport kommer med en række konkrete anbefalinger til, hvordan de arktiske lande og institutioner kan fremme innovation, entreprenørskab og virksomhedsfinansiering i Arktis. Rapporten er et led i Kongerigets arbejde med at fremme bæredygtig økonomisk udvikling i Arktis og er et initiativ, der udspringer af regeringens Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Strategi for 2017-2018 og videreføres i den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Strategi for 2019-2020.

Se rapporten her:

Business Finance in the Arctic - final report

Business Finance in the Arctic - annex 1

Main findings and recommendations