Spring til indhold

Danmark i Kina

Danmark og Kina underskrev i 2008 en fælles aftale om etableringen af et Strategisk Partnerskab, der fremhæver en række områder, inden for hvilke de to lande er blevet enige om at intensivere deres samarbejde.

Det Fælles Dansk-Kinesiske Arbejdsprogram indeholder et overblik over det bilaterale samarbejde mellem Danmark og Kina. Det Strategiske Partnerskab fremhæver en række områder, inden for hvilke de to lande er blevet enige om at intensivere deres samarbejde. De fire område tæller:
- At styrke den politiske dialog mellem Danmark og Kina samt jævnlige udvekslinger af høj-niveau-besøg.
- Klima, energi og miljø
- Forskning og innovation
- Uddannelse

Arbejdsprogrammet blev lanceret under statsminister Lars Løkke Rasmussens besøg i Kina i maj 2017. Arbejdsprogrammet har til formål at styrke og opgradere det Strategisk Partnerskab mellem Danmark og Kina. Programmet sætter rammerne for landenes fremtidige, pragmatiske samarbejde. Begge lande vil aktivt implementere programmet samt evaluere og revidere programmet løbende. 

Læs mere om det dansk-kinesiske samarbejde, og tilgå arbejdsprogrammet og fælleserklæringen via Den Danske Ambassades hjemmeside.