Spring til indhold

Offentligt seminar om
visionen for fremtidens Arabiske Initiativ: Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

Udenrigsministeriet inviterer til et offentligt seminar tirsdag den 6. september 2016 klokken 14.00-15.45 om en ny fase af Det Arabiske Initiativ: Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP). 

På seminaret vil udenrigsminister Kristian Jensen fremlægge sin vision for DAPP, efterfulgt af en paneldebat bestående af udvalgte udviklingspolitiske ordførere og relevante eksperter, der hver især vil komme med deres bud på, hvordan DAPP bør se ud.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til panelet og melde sig i debatten om DAPP. Se detaljeret program nedenfor:

Program
14.00-14.05 Velkommen og introduktion til dagen v. moderator Adam Holm

14.05-14.15 Udenrigsministeren præsenterer visionen for Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram for de kommende fem år (2017 – 2021)

14.15-14.25 5 skarpe til Udenrigsministeren – hvorfor et dansk DAPP engagement i MENA-regionen? (v. moderator)

14.25-14.50 Paneldebat: udvalgte udviklingspolitiske ordførere, seniorforsker ved DIIS Rasmus Boserup og professor ved Århus universitet Martin Paldam

14.50-15.40 Spørgsmål og kommentarer fra salen til panelet

15.40-15.45 Afrunding

Det nye udkast til programdokument for DAPP kan ses på udenrigsministeriets hjemmeside fra den 22. august. Yderligere information kan findes på Det Arabiske Initiativs hjemmeside www.detarabiskeinitiativ.dk.

Arrangementet vil foregå på dansk og vil finde sted i stuen i Eigtveds Pakhus (Sal III). Der vil være mulighed for at komme en halv time før seminarets start og netværke.

Tilmelding
Deltagelse kan kun ske ved forudgående registrering. Der gøres opmærksom på, at der er begrænsede pladser, samt at sidste frist for tilmelding er den 1. september.