Spring til indhold

Internationale missioner og operationer

Danmark skal være en aktiv og loyal partner i det multilaterale samarbejde og tage medansvar for håndteringen af globale sikkerhedsudfordringer. Det er en vigtig prioritet i dansk udenrigspolitik, at Danmark skal kunne levere troværdige bidrag til internationale operationer. Danmark bidrager derfor til en lang række konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende og humanitære missioner rundt omkring i verden.

Danmarks internationale engagement er bredspekteret og omfatter bl.a. udsendelse af militære bidrag, politi og civile eksperter, herunder humanitære nødhjælpsarbejdere.

De seneste år har Danmark forøget kapaciteten til at deltage i både civile og militære missioner. Såvel det nuværende forsvarsforlig (2013-17) som regeringens arbejdsprogram (Danmark 2020) fremhæver målsætningen om, at Danmark skal kunne udsende militære kapaciteter.

Hertil kommer civile danskere, som bl.a. udsendes gennem Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB), Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen.

Den danske indsats foregår inden for rammerne af EU, FN, NATO og OSCE.

Kontakt

Sikkerhedspolitik (SP)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

E-mail: [email protected]