Spring til indhold

Hvad laver NATO?

Den Nordatlantiske traktat trådte i kraft den 24. august 1949. NATO (North Atlantic Treaty Organisation) har i dag i alt 28 medlemslande. Danmark var blandt de stiftende lande. NATO’s formål er at fremme sikkerhed og stabilitet i det nordatlantiske område gennem politisk, økonomisk og militært samarbejde. Demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincipper er vigtige elementer i det fælles værdigrundlag. NATO blev oprindeligt etableret som en kollektiv forsvarsorganisation, men har i dag en lang række aktiviteter, som går væsentlig videre end dette formål.

Danmark deltager aktivt i NATO-samarbejdet både på den politiske og den militære side. Det omfatter også samarbejdet med de mange partnerlande i Europa, Centralasien, Middelhavsområdet og det bredere Mellemøsten, samt relationerne til tredjelande og troppebidragende lande i andre dele af verden.

NATO's politiske arbejde omfatter desuden forholdet mellem NATO og andre internationale organisationer: EU, FN, AU og OSCE. Danmark er stærkt engageret i arbejdet med NATO's militære omstilling til nye opgaver. Vi yder et stort bidrag til NATO's fredsbevarende og fredsstøttende operationer i Kosovo og Afghanistan, og til NATO's træningsmission i Irak. Danmark er tillige via NATO's operation ud for Afrikas Horn aktiv i bekæmpelse af pirateri.

Nato som organisation

Der er i dag 28 medlemslande i NATO: Albanien, Belgien, Bulgarien, Canada, Danmark, Estland, Frankrig, Grækenland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxemborg, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn og USA.

DANATO er Danmarks faste repræsentation ved NATO. Du kan finde yderligere information om NATO og Danmarks rolle på repræsentationens hjemmeside.

Information om Alliancens historie og skelsættende begivenheder kan findes på NATO's jubilæumshjemmeside.

NATO-topmøder

Der er ingen fast mødekadence for NATO-topmøder.

Siden Alliancens begyndelse i 1949 har der været afholdt mange topmøder. Ved afholdelse af NATO-topmøder, mødes Det Nordatlantiske Råd (North Atlantic Council, NAC) på stats- og regeringschefsniveau. Rådet er NATO’s øverste politiske organ og mødes mindst en gang om ugen på ambassadørniveau og flere gange om året på udenrigs- eller forsvarsministerniveau. Det Nordatlantiske Råd har samme beslutningskraft, uanset på hvilket niveau det samles. Information om tidligere NATO-topmøder kan findes på NATO's hjemmeside.

NATO-udenrigsministermøder

NATO-medlemslandenes udenrigsministre mødes mindst to gange årligt. Den almindelige mødeplan forudser et uformelt møde i forårssemestret og et formelt møde i vinterhalvåret.

Information om tidligere udenrigsministermøder kan findes på NATO's egen hjemmeside.

 

Læs mere:

Washington-traktaten fra den 4. april 1949 på dansk.