Spring til indhold

Eksportkontrol

Eksportkontrol har til formål at opretholde fred og sikkerhed ved at forhindre ukontrolleret spredning af konventionelle våben samt produkter og teknologier, der kan anvendes til udvikling eller fremstilling af masseødelæggelsesvåben.

Formålet med eksportkontrollen er samtidig at sikre overholdelse af en række internationale retningslinjer og eksportkontrolforpligtelser, som Danmark har påtaget sig gennem ratifikation af internationale konventioner og traktater samt det internationale samarbejde i øvrigt. Et betydeligt element i det internationale samarbejde er Danmarks deltagelse i eksportkontrolregimerne Australien Gruppen (kemiske og biologiske våben), missilteknologiregimet (MTCR), Nuclear Supplier’s Group (NSG), Wassenaar Arrangementet (konventionelle våben samt dual-use produkter) samt Proliferation Security Initiative (PSI).  
Nationalt udføres eksportkontrol i et tæt samarbejde mellem Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet (Erhvervsstyrelsen) samt Forsvarsministeriet (Forsvarets Materieltjeneste).

Åbenhed om våbenoverførsler er væsentlig både for debatten om ansvarlighed i forbindelse med våbeneksport. Derfor offentliggøres hvert år tal og informationer om dansk eksport af våben samt dual-use produkter. Tallene offentliggøres på Justitsministeriet og Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
Eksportkontrol er et omfattende område og kræver grundig administrative procedure. Danmarks håndteringen af eksportkontrol indeholder bl.a. kontrolforanstaltninger, som våben og dual use produkter er underkastet, det internationale samarbejde, som Danmark er en del af, afgrænsningen mellem våben og dual use produkter samt den administrative procedure for behandling af ansøgninger om udførselstilladelse. Rammerne for den danske sagsbehandling og håndtering af udførsler af våben og produkter med såkaldt dobbelt anvendelse findes i følgende skrivelse.