Spring til indhold

Udførselsrapporter

Åbenhed om våbenoverførsler er væsentlig både for debatten om ansvarlighed i forbindelse med våbeneksport og for at få vished om hvorhen der eksporteres våben. Udenrigsministeriet har på vegne af regeringen siden 1999 udgivet en årlig rapport om dansk eksport af våben samt produkter med dobbelt anvendelse. Fra 2013 eksisterer oplysningerne kun i elektronisk form og kan findes her på siden.

Justitsministeriet og Erhvervsstyrelsen hører Udenrigsministeriets om forholdene i det enkelte land, såfremt produkterne skal eksporteres til en stat, hvor politiske spændinger præger situationen.

På Justitsministeriets og Erhvervsstyrelsens hjemmesider findes de danske regler og procedurer og indeholder desuden en række statistiske oplysninger om udførslen fra Danmark af våben og produkter med dobbelt anvendelse.

Justitsministeriet

Erhvervsstyrelsen

Udførselsrapporter fra 1999-2011