Spring til indhold

Internationalt samarbejde

Danmark yder væsentlig politisk og økonomisk støtte til skrøbelige stater gennem internationale og regionale organisationer.

Danmark deltager i The International Network on Conflict and Fragility (INCAF) med henblik på at styrke det internationale engagement i skrøbelige og konfliktramte lande.

Med sin stærke multilaterale profil og betydelige bidrag til FN-systemet er Danmark samtidigt godt placeret til at præge FN i retning mod mere effektive, fleksible og samtænkte indsatser i skrøbelige stater.

Danmark arbejder fortsat med at styrke det regionale og multilaterale samarbejde på tværs, inkl. mellem EU, FN, NATO og AU, med øje for de forskellige organisationers komparative fordele.

En konkret prioritet for Danmark er at bidrage til at styrke FNs fredsopbygningsindsats. Der arbejdes for at sikre, at FN leverer samtænkte resultater i felten, og at der et effektivt samspil mellem de multilaterale fredsopbygningsfonde.

Samtidig kan målrettede danske militære og civile udsendelser til FN’s fredsbevarende missioner kan bidrage til at styrke FN’s operationelle kapacitet og øge sammenhængen mellem danske bilaterale og multilaterale indsatser.

Kontakt

Stabiliserings- og Sikkerhedspolitik (SSP)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: ssp@um.dk
Tlf: (+45) 33920646