Spring til indhold

Samtænkning

Samtænkte stabiliseringsindsatser i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling er en særlig prioritet i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det skyldes, at skrøbelige og konfliktramte stater er en af de største udfordringer for fred og stabilitet – også for Danmark. Derfor bidrager Danmark hvert år til stabilisering i en række af verdens brændpunkter med udgangspunkt i den danske udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi.

Danmark har en række redskaber til rådighed for at fremme stabilisering i skrøbelige stater, heriblandt diplomati, udviklingsarbejde, militære indsatser og politibidrag. 
 
Indsatserne bygger på en grundig analyse af årsagerne til konflikt og søger at være tilstrækkeligt fleksible og tilpasset den lokale kontekst. Samtænkning med humanitære indsatser skal ske med respekt for de grundlæggende humanitære principper. Udenrigsministeriet arbejder samtidig på i højere grad at inddrage erhvervslivet og civilsamfundet i indsatserne.

Risici er grundvilkår for arbejdet i skrøbelige og konfliktramte områder. Derfor fokuseres der løbende på at forbedre evnen til at håndtere risici samt at fremme en åben kommunikation om sammenhængen mellem risici og resultater. 

Samtænkning med humanitære indsatser sker med respekt for de grundlæggende humanitære principper. Udenrigsministeriet arbejder samtidig på i højere grad at inddrage erhvervslivet og civilsamfundet i indsatserne.

Danmarks stabiliseringsbidrag gives bl.a. gennem økonomisk støtte til freds- og statsopbygning over Freds- og Stabiliseringsfonden. Fonden finansierer både multilaterale og bilaterale initiativer til fremme af stabilisering, genopbygning og kapacitetsopbygning i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling. Fonden indeholder særligt regionale programmer i hhv. Syrien/Irak, Afrikas Horn/Østafrika og Sahel såvel som øvrige projekter og programmer eksempelvis i Afghanistan.

Der er nedsat en samtænkningsstyregruppe med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet til at sikre samtænkning af stabiliseringsindsatser, herunder indsatser under Freds- og Stabiliseringsfonden.

Kontakt

Migration, Nærområder og Stabilisering (MNS)

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K


E-mail: mns@um.dk
Tlf: (+45) 33920000