Spring til indhold

Udviklingssamarbejde i skrøbelige lande og situationer

Danmark prioriterer forebyggelse af konflikter og stabilisering i og omkring skrøbelige lande og situationer. Det er en væsentlig investering i at håndtere vor tids massive flygtninge- og migrationskrise og en forudsætning for at opnå en positiv økonomisk og politisk udvikling.

Danmark koncentrerer sin indsats i et antal skrøbelige lande og situationer samt i regionale ankre for stabilitet, hvor danske sikkerheds- og migrationspolitiske interesser er i spil, og hvor danske engagementer kan skabe merværdi. Indsatsen vil især ske i krise- og usikkerhedsbuen rundt om Europa, der i særlig grad påvirker Danmarks sikkerhed, og i udvalgte, langvarige og ofte glemte humanitære kriser.

Danmark hjælper i disse sammenhænge med at udvikle effektive, ansvarlige og inkluderende institutioner og demokratiske strukturer, der respekterer og overholder menneskerettighederne, fremmer deltagelse og er repræsentative. Freds- og statsopbygning foregår på flere niveauer fra offentlige institutioner i lokalsamfundene til centrale institutioner på nationalt niveau. Det inkluderer også civilsamfundet herunder trosbaserede organisationer og erhvervslivet som vigtige deltagere. Danmark adresserer underliggende årsager til sårbarhed og bidrager til at opbygge modstandsdygtighed blandt andet mod kriser, naturkatastrofer og klimaændringer.

Danmark samarbejder i og omkring skrøbelige lande samarbejde med myndigheder og lokalsamfund både i byer og landdistrikter, samt med internationale og lokale civilsamfundsorganisationer, multilaterale partnere og den private sektor om at skabe bæredygtig vækst og økonomisk frihed, uddannelse og jobmuligheder, særligt for de mange unge, som må og skal bibringes et håb om en bedre fremtid og et alternativ til at flygte, migrere eller deltage i væbnet konflikt. Indsatser kan omfatte indkomstfremmende aktiviteter og serviceydelser for eksempel skolegang, og de skal i så høj grad som muligt leveres med afsæt i lokale og nationale udviklingsplaner. Vi er sammen med andre aktører med til at fremme bæredygtig reintegration af tilbagevendte flygtninge og internt fordrevne. Vores indsats skal bidrage til at give internt fordrevne og flygtninge bedre mulighed for at vende hjem.

Kvinder, unge piger og børn er særligt udsatte under katastrofer, konflikter og krig. Overgreb, seksuel vold og manglende adgang til sundhedsydelser, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, mangedobles og forstærkes i disse situationer. Danmark bidrager til at bekæmpe overgreb på børn, unge piger og kvinder og arbejder målrettet på, at indsatser i konflikter og humanitære situationer tager højde for piger og kvinders særlige sårbarhed og indtænker adgang til prævention og reproduktive sundhedsydelser. Vi har samtidig blik for den ofte oversete ressource, som kvinder kan være i freds- og konfliktløsning.

Danmarks indsats i skrøbelige lande vil altid være en del af en samlet international indsats.

Kontakt

Migration, Nærområder og Stabilisering (MNS)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K


E-mail: mns@um.dk
Tlf: (+45) 33920000