Spring til indhold

Udviklingssamarbejde i skrøbelige lande

Danmark støtter udviklingsindsatser i skrøbelige og konfliktramte lande med væsentlig bilateral bistand. Bistanden skal bidrage til fattigdomsbekæmpelse og styrke rettigheder gennem støtte til bl.a. god regeringsførelse, serviceydelser såsom uddannelse og sundhed samt at skabe beskæftigelse.

I 2015 vil omkring halvdelen af verdens fattige leve i skrøbelige stater. I 2030 vil det være op mod 75 procent.

Der er markant forskel på traditionelt udviklingssamarbejde og indsatser i skrøbelige stater. Mens statens ansvar står centralt, indebærer dens skrøbelighed imidlertid, at andre aktører ofte må bidrage til at løfte centrale statslige forpligtigelser.

I den forbindelse er det afgørende for statens legitimitet blandt befolkningen, at befolkningens basale behov dækkes som eksempelvis basal sikkerhed, uddannelse, sundhed og beskæftigelse.

Danmark arbejder derfor for at fremme legitim, god regeringsførelse og styrket social sammenhængskraft, blandt andet gennem multilaterale organisationer og med inddragelse af lokale aktører og civilsamfund.

Danmark støtter samtidig indsatser, der fremmer beskæftigelse og tilbyder alternativer til vold og konflikt og sikrer, at sociale serviceydelser leveres.

Kontakt

Stabiliserings- og Sikkerhedspolitik (SSP)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: ssp@um.dk
Tlf: (+45) 33920646