Spring til indhold

Terrorisme og voldelig ekstremisme

Danmark deltager aktivt i det internationale arbejde med at imødegå voldelig ekstremisme og terrorisme. Formålet er at reducere den globale terrortrussel og derved beskytte den danske befolkning og danske interesser mod terrorhandlinger.

Den overordnede policy-ramme for Danmarks deltagelse i det multilaterale arbejde med at forebygge og bekæmpe terrorisme udgøres af FN’s globaleterrorbekæmpelsesstrategi senest revideret juni 2021 samt Rådets konklusioner om EU’s foranstaltninger udadtil vedr. forebyggelse og bekæmpelse af terrorismevoldelig ekstremisme af 16. juni 2020.

Ud over FN og EU deltager Danmark i arbejdet i andre dele af den multilaterale terrorbekæmpelsesarkitektur, herunder særligt i den globalekoalition mod ISIL/Daesh samt GlobalCounterterrorism Forum.

Danmark anlægger en bredspektret tilgang, hvor man dels arbejder med at forebygge radikalisering og derved at undgå, at personer i det hele taget udvikler sig til terrorister. Dels at styrke myndigheders evne til effektivt at bekæmpe terrortruslen når den materialiserer sig med fuld respekt for retsstatsprincipper og menneskerettigheder. For nærmere beskrivelse af de konkrete danske indsatser se her. Forebyggelse og bekæmpelsen af terrorisme skal tillige ses i sammenhæng med den bredere danske indsats med stabilisering i skrøbelige stater.

For nærmere om vurdering af terrortruslen mod Danmark og den aktuelle trusselssituation i verden henvises til henholdvis Center for Terroranalyse og Forsvarets Efterretningstjeneste.

Kontakt

Sikkerhedspolitik (SP)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: [email protected]