Spring til indhold

Terrorisme og voldelig ekstremisme

Forebyggelse af terrorisme og voldelig ekstremisme er en kerneprioritet for regeringen - dette gælder både indsatsen på nationalt plan og i det internationale arbejde. Det overordnede formål er at beskytte den danske befolkning og danske interesser mod terrorhandlinger.

Realisering af dette mål kræver en bredspektret indsats på mange niveauer. Fra dansk side mener man, at den bedste måde at bekæmpe terrorisme er ved at undgå, at personer i det hele taget udvikler sig til terrorister. Derfor er forebyggelse i nøgleord for regeringen.
Efterlevelse af den internationale retsorden, herunder gældende internationale menneskerettigheder og retsstatsprincipper, er de vigtigste våben i kampen mod terrorisme og voldelig ekstremisme. Bekæmpelsen af terrorisme skal tillige ses i sammenhæng med den bredere indsats for stabilisering i skrøbelige stater.

Læs mere om skrøbelige stater

Læs mere om sanktioner

Udenrigsministeriet deltager løbende i det internationale samarbejde om at bekæmpe terrorisme og voldelig ekstremisme i regi af bl.a. EU (COTER), FN og Global Counterterrorism Forum (GCTF).

Regeringen har også iværksat en række indsatser mod ISIL i MENA-regionen, som en del af de civile spor i anti-ISIL-koalitionen. Der er tale om i alt tre fokusområder, der hhv. bidrager til at begrænse terrorfinansiering og uformelle pengeoverførsler, styrker forebyggelsesindsatsen over for personer, som er i risiko for at blive en del af ekstremistiske miljøer samt et initiativ, der støtter koalitionens strategiske kommunikation mod ISIL’s ideologiske propaganda.

Tidligere PET-chef Jens Madsen er udpeget som Særlig Repræsentant for Terrorismebekæmpelse. 

For yderligere oplysninger om Danmarks indsatser henvises til redegørelsen om indsatsen mod terrorisme, som regeringen hidtil har udarbejdet årligt til Folketinget. Fremadrettet vil afrapporteringen til Folketinget om terrorbekæmpelse indgå i den årlige udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi.

""

Politifolk fra Burkina Faso deltager i dansk-støttet træningsseminar i Ouagadougou i februar 2014. Foto: Global Center on Cooperative Security

Kontakt

Stabiliserings- og Sikkerhedspolitik (SSP)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: ssp@um.dk
Tlf: (+45) 33920646