Spring til indhold

Global varehandel december 2019

25.02.2020  16:19
Global varehandel steg 0,3 pct. i december 2019. Faldet i årsstigningstakten blev reduceret til -0,4 pct.

I faste priser steg den globale varehandel 0,3 pct. i december i forhold til november, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra CPB World Trade Monitor. Årsstigningstakten, dvs. faldet de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, blev reduceret til -0,4 pct. fra sidste måneds fald på -0,5 pct.

Fremgangen i december i forhold til november kan primært henføres til øget udenrigshandel for USA, Japan og Kina, mens øvrige regioner gik tilbage. I hele 2019 er verdenshandelen med varer faldet for stort set alle regioner, mest for Asien og mindst for Eurozonen. Samtidig skal bemærkes, at opgørelsen er foretaget før COVID_19 spredte sig, og at januar og februar-tallene derfor må forventes at fremvise fornyet og forstærket tilbagegang i verdenshandelen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk

Download rapporten med tabeller og illustration her