Spring til indhold

Jeppe Kofod: Danmark vil åbne ambassade i Irak

10.09.2020  11:56
Regeringen agter at åbne en ambassade i Iraks hovedstad, Bagdad.

Beslutningen skal blandt andet ses i lyset af Danmarks overtagelse af lederskabet af NATO’s mission i Irak, NMI, fra udgangen af 2020 – hvor det vil være centralt med en styrket dansk diplomatisk tilstedeværelse i Bagdad.

Udenrigsminister Jeppe Kofod udtaler:

”Vi skal være til stede der, hvor Danmark har mest gavn af det – og hvor vi bedst kan fremme vores værdier og udenrigs- og sikkerhedspolitiske interesser. Derfor vil vi åbne en dansk ambassade i Irak.Med åbning af en ambassade i Irak og dansk ledelse af NATO’s mission i Irak vil den allerede robuste danske indsats i regionen få et yderligere løft. Vores tilstedeværelse handler ikke mindst om at bekæmpe Islamisk Stat og det forfærdelige volds-, døds- og terrorregime, de repræsenterer. Med vores engagement er vi med til at sikre, at Islamisk Stat ikke igen får fodfæste i regionen og dermed mulighed for at true Europa og Danmark.”

Ambassaden forventes at åbne i efteråret. Ambassaden skal danne ramme for Danmarks samlede engagement i Irak. Danmark har siden 2014 ydet markante militære og civile bidrag til den internationale koalitions bekæmpelse af ISIL og stabilisering af Irak og Syrien, som er afgørende for regionens stabilitet. Udenrigsministeriet forvalter sammen med Forsvarsministeriet et regionalt stabiliseringsprogram for Syrien og Irak med et budget på DKK 491 mio. i 2019-2021.

”Irak spiller en central rolle for stabiliteten i Mellemøsten, og med åbningen af ambassaden vil Danmark styrke samarbejdet med Irak – ikke mindst i relation til den vigtige opgave vi står overfor med ledelsen af NATO’s mission i Irak. Derudover giver det også mulighed for at intensivere vores politisk dialog med Irak på områder som migration, terrorbekæmpelse og retsforfølgelse for forbrydelser begået af Islamisk Stat,” siger udenrigsminister Jeppe Kofod.

Samtidig med åbningen af ambassaden i Bagdad tilpasses Udenrigsministeriets repræsentationsstruktur således, at den danske ambassade i Malaysia lukkes. Det sker som følge af den løbende justering af Danmarks internationale tilstedeværelse. Ambassaden i Kuala Lumpur blev oprettet i 1963 og har bl.a. haft til opgave at understøtte samhandel og behandle konsulære sager. Over en årrække har ambassaden oplevet en faldende efterspørgsel på rådgivningsydelser fra de danske virksomheder. Fremover vil Danmarks diplomatiske relationer til og kommercielle arbejde i Malaysia blive dækket fra ambassaden i Jakarta. Danmark vil også fortsat kunne arbejde for danske virksomheder og interesser i Malaysia bl.a. gennem et solidt netværk at honorære konsuler.

For mere information, kontakt:

pressevagten@um.dk