Spring til indhold

Global varehandel steg 0,3 pct. i februar 2021

23.04.2021  14:51
I februar steg den globale varehandel i faste priser med 0,3 pct. i forhold til januar, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra CPB World Trade Monitor.

Den globale varehandel de seneste tre måneder overstiger varehandelen de seneste tre måneder før COVID-19 med 4,0 pct. målt i mængder og med 6,1 pct. målt i løbende priser (USD). 

Fremgangen de seneste tre måneder i forhold til tre måneder forud på i alt 2,9 pct. omfatter de fleste regioner, men trækkes især af Asien og Latinamerika. Omvendt har væksten i særlig Eurozonen været begrænset, og importen faktisk faldet i forhold til tre måneder forud. Sammenlignes niveauet for udenrigshandelen de seneste tre måneder med samme tre måneder et år tidligere, er udenrigshandelen for Eurozonen 2,4 pct. lavere, niveauet for USA 0,7 pct. højere, og Kinas udenrigshandel 26,1 pct. høje-re. Den store stigning for Kina skyldes til dels et lavt udgangspunkt, da Kinas udenrigshandel blev ramt tidligere af COVID-19, mens Europas og USAs udenrigshandel endnu ikke var alvorligt ramt af COVID på samme tidspunkt for et år siden. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk

Download som PDF eller Word

 

[1] Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. CPB er en uafhængig enhed under det nederlandske økonomiministerium, som har til formål at levere videnskabelige og aktuelle økonomiske data og analyser. https://www.cpb.nl/en