Spring til indhold

Vitus øger eksport og skaber nye arbejdspladser

29.01.2015  05:02

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen lancerer i dag den første officielle evaluering af Eksportrådets Vitus-program, som siden 2010 gennem intensiv rådgivning har bidraget betydeligt til mindre virksomheders internationalisering.

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen udtaler:

”Mere end hvert fjerde danske job afhænger af vores eksport. Hele 95 pct. af vores virksomheder er dog små og mellemstore og eksporterer kun i begrænset omfang. Der et således et stort potentiale ved at hjælpe de små ud på nye eksportmarkeder. Det er rigtig flot, at Vitus-programmet har haft så stor betydning for en lang række virksomheder og samlet set er med til at skabe nye arbejdspladser i Danmark. Vi skal bidrage til at internationalisere de virksomheder, der skal fremtidssikre vores velfærd. Når de små virksomheder vokser sig store, skaber det tiltrængte nye arbejdspladser rundt omkring i landet”.

Evalueringen er udarbejdet af Eksportrådet i samarbejde med eStatistik. Den viser, at 60 små og mellemstore virksomheder (SMV’er), der i perioden 2010-12 deltog i programmet øgede deres beskæftigelse med 475 fuldtidsstillinger og eksport med godt 600 millioner kr. i forhold til lignende virksomheder. Den samfundsmæssigt akkumulerede beskæftigelseseffekt var ifølge analysen 681, hvoraf halvdelen kan tilskrives en direkte effekt fra medvirken i Vitus-programmet. Det svarer til, at den offentlige investering gennem tilskuddet fra Vitus har været ca. 54.000 kroner for hver ny arbejdsplads.

Som forklaring på de imponerende udviklingstal peger Mogens Jensen bl.a. på kombinationen af et intensivt strategiforløb, et tæt parløb med eksportrådgiveren samt de meget motiverede virksomheder, der udvælges til programmet:

”De flotte resultater skal først og fremmest tilskrives de dygtige virksomheder, der i forvejen er godt rustet og som gennem programmet får accelereret deres forestående ekspansion”, siger ministeren.   
   
Mogens Jensen besøger torsdag virksomhederne DermaPharm i Fårup ved Randers og BE Cablecon i Viborg. DermaPharm har gennem deltagelse i Vitus styrket sit salg af cremer, lotions m.v. til Mellemøsten, Sudan og Kina. BE CableCon laver kabler mv. til vindindustrien og får gennem Vitus styrket sin position i USA, både når det gælder nye produktionsfaciliteter og øget eksport af meget specialiserede produkter.

Vitus-forløbet strækker sig over 12 måneder, og målet er i den periode at sikre den første eksportordre og få solidt fodfæste på et nyt marked. Forløbet består af 3-4 måneders strategiudvikling og 8-9 måneders eksekvering. Som led heri indstationeres en rådgiver fra Eksportrådet i virksomheden, og der gennemføres workshops og fact finding rejser til relevante markeder. Der er fra 2010 til 2014 startet 115 virksomheder i programmet, hvilket samlet har kostet 35 mio. kr. i tilskud.

Dansk erhvervsliv har siden finanskrisen oplevet en trend med øget internationalisering af virksomhederne, hvilket kan ses ved en vækst på 20 procent i antallet af eksportvirksomheder. Stigningen kan især tilskrives en større underskov af eksporterende SMV’er.

Læs mere om VITUS-programmet her.

Download evalueringen her.

For yderligere information kontakt:
Frej Jackson, presserådgiver, tlf.: 2972 4477