Spring til indhold

Styrket dansk stemme i Verdensbanken

29.06.2016  08:39
Danmark overtager posten som nordisk-baltisk eksekutivdirektør i Verdensbanken. Stillingen besættes af ambassadør Susan Ulbæk.

Danmark overtager posten som nordisk-baltisk eksekutivdirektør i Verdensbanken.

Stillingen besættes af ambassadør Susan Ulbæk.

”Verdensbanken er en nøglespiller i den globale indsats for at opnå de 17 nye verdensmål. Derfor er det vigtigt, at vi får mulighed for at gå i spidsen og præge arbejdet. Vi kommer med nytænkning, når det handler om at koble humanitære og langsigtede indsatser i verdens brændpunkter. Og vi har gode erfaringer med at inddrage den private sektor i udviklingssamarbejdet. Det er der behov for, hvis vi skal i mål med verdensmålene inden 2030. Fra dansk side lægger vi vægt på at fremme jobs i udviklingslandene, fremme ligestilling og bekæmpe illegale pengestrømme og korruption”, udtaler udenrigsminister Kristian Jensen.

Eksekutivdirektørposten går på rotation i den nordisk-baltiske gruppe, hvor Danmark overtager posten fra Finland. Posten er en af 25 i Verdensbankens bestyrelse.

Ambassadør Susan Ulbæk besætter stillingen fra den 1. juli og tre år frem.