Spring til indhold

Global varehandel faldt 1,4 pct. i marts 2020. Årsstigningstakten faldt til -1,2 pct.

25.05.2020  18:34
I marts 2020 faldt den globale varehandel i faste priser med 1,4 pct. i forhold til februar 2020, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra CPB World Trade Monitor.

I marts 2020 faldt den globale varehandel i faste priser med 1,4 pct. i forhold til februar 2020, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra CPB World Trade Monitor1. Årsstigningstakten, dvs. udviklingen de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, faldt til -1,2 pct. fra sidste måneds tilbagegang på -0,7 pct. 

Tilbagegangen i marts var særlig udpræget for Eurozonen, hvor både vareeksport og –import faldt næsten 8 pct. fra februar til marts og knap 3 pct. i første kvartal 2020 i forhold til kvartalet forud. Også USA’s vareeksport faldt markant i marts, mens omvendt Kinas udenrigshandel steg betydeligt i marts i forhold til februar. Denne stigning kan dog ikke kompensere for faldet tidli-gere, hvorfor Kinas udenrigshandel med varer i første kvartal 2020 var omkring 6½ pct. lavere end kvartalet forud. Dermed er Kina den region, som i seneste kvartal har oplevet det største fald i varehandelen.Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 

Cheføkonom Jacob Warburg
Tlf.: +45 33 92 1214
Mob.: +45 2526 7569
@: jacwar@um.dk

 

1Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. CPB er en uafhængig enhed under det nederlandske økonomiministerium, som har til formål at levere videnskabelige og aktuelle økonomiske data og analyser. https://www.cpb.nl/en