Spring til indhold

Dansk vareeksport marts 2020

11.05.2020  10:30
Vareeksporten faldt 5,1 pct. i marts 2020. Årsstigningstakten steg til 7,5 pct.

I marts 2020 faldt vareeksporten eksklusiv energivarer, skibe og fly 5,1 pct. i forhold til febru-ar, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik. Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, steg til 7,5 pct. fra forrige måneds årsvækst på 7,2 pct.

Faldet i vareeksporten i marts skal ses på baggrund af restriktionerne i forbindelse COVID-19, hvilket især har slået igennem i forhold til markederne uden for EU. Til EU var faldet i marts således kun 0,2 pct. i forhold til februar, mens faldet i eksporten til markeder uden for EU var 10-11 pct. På tre-måneders basis er vareeksporten øget med 1,5 pct. til EU, men faldet til andre markeder med omkring 3-4 pct.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk

Download rapporten med graf og tabel her.