Spring til indhold

Børn i Yemen tæt på at dø af sult: Danmark støtter med 125 millioner kroner

01.03.2021  18:43
Yemen er ifølge FN på hastig kurs mod den værste sultkatastrofe, verden har set i årtier. Omkring 400.000 børn under fem år er alvorligt underernærede og så svage, at de risikerer at dø inden for kort tid.

”Krisen i Yemen bliver desværre ofte overset, selvom situationen for landets indbyggere er dybt kritisk, og der nu er fare for egentlig hungersnød. Der er stort behov for flere midler til de humanitære indsatser, hvis vi skal undgå en sultkatastrofe. Derfor har jeg besluttet at yde i alt 125 millioner kr. til Yemen. Jeg håber, Danmark dermed kan være med til at forbedre situationen for de mange udsatte i Yemen, ikke mindst børnene,” siger udviklingsminister Flemming Møller Mortensen.

I Yemen har mere end 16 millioner mennesker så svært ved at skaffe mad til sig selv og familien, at de sulter. For 5 millioner af dem er det så svært, at de er tæt på hungersnød, hvilket betyder at de er i akut fare for at dø af sult.

Bidraget blev annonceret på en international konference i dag den 1. marts. Konferencen med FN, Sverige og Schweiz som værter havde fokus på situationen for befolkningen i Yemen og sikring af midler til de humanitære indsatser i landet, som er stærkt underfinansierede.

Yemens behov for nødhjælp og beskyttelse kræver ifølge FN tæt på fire milliarder USD. Krisen har sit udspring i konflikten mellem den yemenitiske regering og houthi-oprørerne, der har stået på siden 2015. 

Konfliktens parter har gentagne gange brudt den humanitære folkeret og begrænser fortsat adgangen for humanitære organisationer. Der er et presserende behov for at styrke beskyttelsen af civilbefolkningen i landet og sikre dem langt bedre adgang til bl.a. sundhedsydelser, skolegang, vand og sanitet. COVID-19-pandemien og dens socioøkonomiske konsekvenser gør situationen for befolkningen endnu vanskeligere.

”Det er helt afgørende, at alle parter i konflikten i Yemen øjeblikkelig sikrer adgang for den humanitære bistand, og at de respekterer internationale humanitære regler og menneskerettighederne. Der må ikke lægges hindringer i vejen for de humanitære organisationer – de skal have fuld adgang til dem, der har behov for hjælp,” siger Flemming Møller Mortensen.

Fakta
De 125 millioner kr. til humanitære indsatser i Yemen kanaliseres gennem FN’s humanitære landefond for Yemen, UNICEF, Internationalt Røde Kors og danske civilsamfundsorganisationer. Danmarks samlede humanitære bistand til Yemen siden krigens start i 2015 udgør 890 millioner kr. 
 
Krisen i Yemen har stået på siden 2015. Millioner af mennesker står uden sikkerhed og uden adgang til tilstrækkelig mad, vand, sundhedsydelser og skolegang. FN vurderer, at Yemen er på randen af en egentlig sultkatastrofe. 
 
For yderligere information: Kontakt presserådgiver for ministeren for udviklingssamarbejde Thorleif Ravnbak 25 74 91 50