Spring til indhold

Udenlandske investeringer giver 1250 nye jobs

27.03.2015  06:10

Udenrigsministeriets indsats for at tiltrække udenlandske investeringer gav 1250 danske arbejdspladser i 2014, fordelt på 47 investeringsprojekter. Det viser årsresultatet for Udenrigsministeriets investeringsorganisation, Invest in Denmark

”Det er et af de bedste resultater nogensinde, og den positive tendens fortsætter med blandt andet Apples investering i Viborg her i det nye år, siger handels- og udviklingsminister Mogens Jensen.

Udenlandske investeringer inden for danske styrkepositioner som IT, cleantech og medicinalindustrien står til sammen for knap 1000 nye jobs fordelt på 29 forskellige investeringsprojekter.

Blandt de udenlandske investeringer i 2014 var en argentinsk milliardinvestering i biogas i Tønder, kinesiske Wuhan Hi-Tech har investeret i økologisk ægproduktion i Horsens, amerikanske Medtronic har udvidet det nordiske hovedkontor i København med 58 jobs og franske Schneider med 30 jobs i et globalt kompetencecenter for smarte vandløsninger samt 60 produktionsmedarbejdere i Ringsted.

Omkring to tredjedele af de nye arbejdspladser blev skabt i Østdanmark, og en tredjedel i Vestdanmark.

”Vi arbejder hele tiden på at styrke indsatsen for at tiltrække og fastholde flere udenlandske investeringer ikke mindst i den vestlige del af landet, hvor vi har medarbejdere placeret i alle regioner og nu ansætter en ekstra medarbejder i Århus med særligt fokus på fødevareområdet,” siger Mogens Jensen.

Sammen med årsresultatet for 2014 offentliggør Invest in Denmark en analyse af, hvorfor udenlandske virksomheder investerer i Danmark.

Den viser, at adgangen til højtkvalificeret arbejdskraft og stærke professionelle, tekniske og kommercielle kompetencer har været afgørende for fire ud af fem udenlandske investeringer. En fleksibel arbejdsmarkedsregulering og et gunstigt erhvervsklima er også blandt de faktorer, som udenlandske investorer i Danmark lægger størst vægt på.     

”Analysen bekræfter, at Danmark er et attraktivt investeringsland. Vi tilbyder en veluddannet arbejdsstyrke, stærke sektorkompetencer og et erhvervsklima i verdensklasse. Jeg hæfter mig også ved, at andelen af udenlandske virksomheder, der ser positivt på erhvervslovgivningen i Danmark, er steget støt de seneste tre år”, siger Mogens Jensen. 

De udenlandske virksomheder er generelt godt tilfredse med de danske rammevilkår. Samtidig peger virksomhederne på, at omkostningsniveauet og fortsat adgang til talent kan udfordre Danmark som investeringsland.

”Regeringens målsætning er klar; Vi skal have endnu flere udenlandske investeringer i Danmark. De giver jobs, kommer med ny viden og styrker vores erhvervsliv. Men konkurrencen om investeringerne er benhård. Så vi skal hele tiden se på, hvor vi kan forbedre vores rammevilkår. Regeringen kan ikke opfylde alle ønsker, men vi lytter til virksomhederne, som véd hvor skoen trykker”, siger Mogens Jensen

Baggrund om analysen og årsresultatet
Invest in Denmark har analyseret alle organisationens succesfulde investeringsprojekter gennem de seneste tre år (2012-2014) for at undersøge, hvorfor udenlandske virksomheder investerer i Danmark. Data omfatter telefoniske interviews med 155 investorer fra 34 lande, foretaget i perioden 2012-2014 af et uafhængigt konsulentbureau på vegne af Invest in Denmark. Invest in Denmarks årsresultat er evalueret eksternt af revisionsfirmaet EY.

Invest in Denmark er Danmarks nationale investeringsfremmeorganisation, som arbejder for at tiltrække udenlandske investeringer til Danmark – til gavn for vækst og beskæftigelse. Invest in Denmark er en del af Eksportrådet i Udenrigsministeriet og har specialiserede medarbejdere på udvalgte ambassader, innovationscentre og generalkonsulater i Europa, Asien og Nordamerika.

Læs analysen "Hvorfor Danmark?".

For yderligere information kontakt:
Poul Kjar, presserådgiver for handels- og udviklingsministeren, tel.: 4186 5975