Spring til indhold

Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn

22.06.2016  10:36
Det Udenrigspolitiske Nævn holder møde torsdag den 23. juni 2016 kl. 11.00. Fra regeringen deltager statsministeren, udenrigsministeren og forsvarsministeren.

Følgende emner er på dagsordenen:

- Forelæggelse af møde i Det Europæiske Råd den 28.-29. juni 2016  

- Internationale operationer

Derudover vil Nævnet blandt andet få lejlighed til at spørge ind til en række af statsministerens og udenrigsministerens rejser og bilaterale drøftelser mv.