Spring til indhold

Global varehandel i september 2019

26.11.2019  10:45
Global varehandel faldt 1,3 pct. i september 2019. Årsstigningstakten faldt til 0,1 pct.

I faste priser faldt den globale varehandel 1,3 pct. i september i forhold til august, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra CPB World Trade Monitor . Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, faldt til blot 0,1 pct. September blev hermed den fjerde måned i træk med en negativ månedsvækst på årsbasis.

Faldet i verdenshandelen med varer i september i forhold til august kan i stor udstrækning tilskrives lavere amerikansk og kinesisk udenrigshandel, blandt andet som følge af handelskonflikten mellem de to lande. Set over de seneste seks måneder i forhold til de seks forudgående måneder, er udenrigshandelen med varer faldet i stort set alle regioner, bortset fra Japan, hvor der i denne periode har været en mindre fremgang. På årsbasis er den globale vækst kun akkurat positiv med 0,1 pct., og trækkes ned af især lavere kinesisk vareimport og lavere japansk vareeksport.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk

 

Download rapporten med tabeller og grafik her