Spring til indhold

Danmark opstiller Mogens Lykketoft som kandidat til posten som formand for FN’s Generalforsamling 2015-16

12.03.2013  08:06
Folketingets formand og tidligere udenrigs- og finansminister Mogens Lykketoft vil i dag blive præsenteret som Danmarks kandidat til posten som formand for FN’s Generalforsamling.

Folketingets formand og tidligere udenrigs- og finansminister Mogens Lykketoft vil i New York i dag blive præsenteret som Danmarks kandidat til posten som formand for FN’s Generalforsamling i perioden september 2015 – september 2016.

Udenrigsminister Villy Søvndal udtaler i den forbindelse:

”Det er med stor glæde, at jeg kan meddele, at Danmark i dag vil præsentere Folketingets formand Mogens Lykketoft som kandidat til den prestigefyldte post som formand for FN’s 70. Generalforsamling, der løber fra september 2015 til september 2016. Med Mogens Lykketoft stiller Danmark en overordentlig velkvalificeret kandidat til denne vigtige post, som Danmark aldrig tidligere har besat.

FN’s Generalforsamling vil i 2015-16 skulle træffe beslutning om den nye globale udviklingsramme, som skal afløse de nuværende 2015-mål med fokus på bekæmpelse af fattigdom, social og økonomisk udvikling og beskyttelse af det globale miljø. Det er en stor opgave, som vi fra dansk side allerede har engageret os stærkt i. Mogens Lykketofts kandidatur til formandsposten på netop det tidspunkt er endnu et bevis på Danmarks aktive FN-engagement.”

Formandsposten i FN’s Generalforsamling går på omgang mellem de fem regionale valggrupper, og det er den vestlige gruppes tur at besætte posten for den 70. Generalforsamling i 2015-16. Valget af formand finder sted i juni 2015, og formanden tiltræder sin stilling i september 2015. Valgperioden er et år og løber således fra september 2015 til september 2016. Der er tale om et internationalt hverv på fuld tid, som forudsætter, at formanden er baseret i New York. Mogens Lykketoft vil derfor i givet fald søge orlov som medlem af Folketinget under varetagelse af formandshvervet i Generalforsamlingen.

Der er ikke på nuværende tidspunkt opstillet andre kandidater til posten. Kampvalg om formandsposten internt blandt den vestlige gruppes 29 medlemslande er imidlertid ikke ukendt. Det skete senest i 2010-11, hvor Schweiz’ tidligere udenrigs- og økonomiminister Joseph Deiss blev valgt til posten.

FN’s Generalforsamling er, sammen med Sikkerhedsrådet og Menneskerettighedsrådet, de vigtigste organer i FN. Alle FN’s medlemslande og mange observatører, bl.a. EU, har sæde i Generalforsamlingen, hvor verdens stats- og regeringschefer mødes hvert år i september måned. Generalforsamlingen vedtager en lang række resolutioner inden for bl.a. menneskerettigheder, bæredygtig udvikling og folkeret. Generalforsamlingen kan endvidere drøfte internationale kriser, særligt hvis situationen i Sikkerhedsrådet er fastlåst. Det er bl.a. på dansk foranledning sket i forbindelse med krisen i Syrien.

For yderligere information kontakt:
Henrik Røjgaard, udenrigsministerens særlige rådgiver, tlf: 20 46 14 63