Spring til indhold

Danmark styrker indsatsen for at beskytte religiøse minoriteter

23.08.2017  14:13
Udenrigsministeren og Udviklingsministeren var i dag værter for et debatmøde med en række trosbaserede organisationer, eksperter og politikere.

Formålet med mødet var, at følge op på regeringsgrundlaget og styrke indsatsen for at beskytte religiøse mindretal, herunder kristne minoriteter. Under mødet fik udenrigs- og udviklingsministeren en række anbefalinger fra de trosbaserede organisationer. Ministrene informerede derudover om, at der i regeringens forslag til finanslov for 2018 vil indgå en ekstrabevilling til Udenrigsministeriets drift på 2,0 mio. årligt i perioden 2018-2021 til brug for en styrkelse af arbejdet med beskyttelse af religiøse minoriteter. Finanslovsforslaget vil desuden inkludere en forøgelse med 6,7 mio. kr. til Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU).
 
Udenrigsminister Anders Samuelsen udtaler
 
”Kristne og andre religiøse minoriteter er udsat for pres flere steder i verden. Det gælder ikke mindst i Mellemøsten og Nordafrika. Det er en prioritet for regeringen at styrke det internationale samarbejde for at beskytte kristne minoriteter. Vi skal arbejde for at fremme religionsfriheden i verden, som det også fremgår af regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. Enhver skal frit kunne vælge sin religion uden af den grund at frygte for forfølgelse eller diskrimination.
 
Derfor lægger regeringen med forslaget til finansloven for 2018 op til en ekstrabevilling til Udenrigsministeriets drift til at styrke indsatsen mod forfølgelser af religiøse minoriteter. Konkret foreslår vi at tilføre 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021.”
 
Minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs udtaler
 
”Beskyttelse af kristne mindretal er en særlig prioritet for regeringen og for mig selv. Som et kristent og frit land har Danmark et særligt ansvar for, at bidrage til at man også i udviklingslandene kan praktisere sin religion i fred og frihed. Det er centralt for mig som kristent menneske og som demokrat. Når vi skal beskytte religiøse mindretal, spiller Danmarks udviklingsindsats en vigtig rolle, men regeringen kan ikke gøre det alene. Derfor er det helt afgørende, at vi samarbejder tæt med civilsamfundet, særligt de organisationer, der baseres på et religiøst grundlag. For at styrke de trosbaseredes organisationers muligheder for at arbejde mere målrettet med beskyttelse af religiøse minoriteter lægger regeringen med forslaget til finansloven for 2018 op til en forøgelse med 6,7 mio. kr. til Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) til 20 mio. kr. årligt. Vi lægger samtidig op til, at DMRU’s pulje skal kunne anvendes til projekter, der mere direkte har fokus på beskyttelse af religiøse mindretal og fremme af religionsfrihed”, siger minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs.
 
Værdiordfører Naser Khader (K) udtaler:
 
”Vi er meget tilfredse med, at vi nu får sat et øget fokus på problemet med særligt forfulgte kristne. Det har vi arbejdet for i årevis, for vi mener, at vi for længe har haft berøringsangst over for emnet. Kristne er verdens mest forfulgte religiøse gruppe, og derfor kræver det selvfølgelig en øget indsats. Vi er klar over, at vores nye tiltag ikke løser problemet alene, men det gør arbejdet bedre og mere fokuseret, at vi nu opprioriterer det, og jeg glæder mig meget til at følge det i den kommende tid.”
 
For yderligere presse: Marianne Lynghøj Pedersen 42 48 51 58, Kasper Thams Olsen, 61 97 90 31