Spring til indhold

Ny strategi for Danmarks engagement i Libyen

02.05.2012  09:06
Udenrigsministeriet offentliggør i dag en ny strategi for Danmarks samarbejde med Libyen efter konfliktens ophør og med henblik på den igangværende transitionsfase.

Udenrigsminister Villy Søvndal udtaler:

”Jeg er glad for, at et bredt flertal af Folketingets partier bakker op om, at Danmark spiller en aktiv og synlig rolle i Libyen og landets vej mod frihed og demokrati. Vi bidrog til at beskytte den libyske civilbefolkning under konflikten. Nu er vi til stede i overgangsprocessen, fordi der er behov for støtte og opbakning fra det internationale samfund. Vores strategi lægger blandt andet op til at styrke medie- og menneskerettighedsorganisationer, der kan sikre transparens og arbejde for overholdelse af menneskerettighederne.”

Udviklingsminister Christian Friis Bach udtaler:

”Selvom udviklingen i Libyen generelt set går bedre end man havde turdet håbe på for et halvt år siden, så er der fortsat betydelige udfordringer forbundet med landets genopbygning og overgang til demokrati. Det understreger vigtigheden af, at Danmark fortsat engagerer sig i arbejdet med demokrati og menneskerettigheder."

Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr udtaler:

”Strategien giver et godt grundlag for at udbygge vores kommercielle samarbejde med Libyen og det er vi allerede i fuld gang med. Der er stor interesse fra danske virksomheder i at engagere sig i Libyen, eksempelvis besøger en dansk handelsdelegation Libyen her i starten af maj. Jeg overvejer også selv at aflægge besøg i Libyen senere i år.”

Strategien er udarbejdet af regeringen i samarbejde med de udenrigs- og forsvarspolitiske ordførere fra V, K, DF, LA, R, S og SF, som står bag Danmarks engagement i Libyen. Dermed erstattes den tidligere danske Libyen-strategi fra april 2011. Forud for færdiggørelsen har prioriteterne i strategien været drøftet med den libyske overgangsregering.

Det danske udspil blev godt modtaget fra libysk side, og der er enighed om at fokusere på tre områder:

  1. Hjælp til støtte i transitionsfasen
  2. Samarbejde om demokratiske værdier, menneskerettigheder og stabilitet i regionen
  3. Udbygning af de bilaterale relationer, herunder handel og kommercielt samarbejde

For yderligere information kontakt:
Jean Ellermann-Kingombe, ministersekretær, tlf: 25267606