Spring til indhold

Kofod vil styrke samarbejdet om udenrigs- og sikkerhedspolitikken med Færøerne

27.11.2019  11:30
Udenrigsminister Jeppe Kofod besøger den 27. – 28. november 2019 Færøerne, hvor han mødes med landsstyremand for udenrigsanliggender og kultur, Jenis av Rana.

Baggrunden for mødet er regeringens erklærede mål om at sikre et styrket og ligeværdigt partnerskab i Rigsfællesskabet.

Jeppe Kofod og Jenis av Rana skal drøfte idéer til, hvordan der kan sikres øget samarbejde og inddragelse om udenrigs- og sikkerhedspolitikken mellem Danmark og Færøerne.

Udenrigsminister Jeppe Kofod udtaler:

”For regeringen - og for mig personligt - har det høj prioritet at skabe konkrete resultater sammen med Færøerne. Og jeg ved, at det også er et stærkt ønske på Færøerne. Det kræver tæt dialog og stærke relationer på alle niveauer. Vi skal diskutere, hvordan vi konkret styrker samarbejdet på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område – blandt andet gennem øget inddragelse og udveksling af informationer. Det er klart, at sådan noget ikke lader sig gøre over natten. Det er en proces, men en proces med et klart mål: et styrket rigsfællesskab baseret på tillid, gensidig respekt og ligeværd. Det arbejde glæder jeg mig til at gå i dybden med her på mit første officielle besøg på Færøerne som udenrigsminister.”

Udenrigsministeren understreger, at for ham er nøgleordene øget inddragelse og en mere koordineret tilgang i sager af fælles interesse, samt en tættere relation mellem udenrigstjenesten og Færøerne.

Under sit besøg vil Kofod også mødes med Lagtingets Udlandsudvalg for at drøfte generelle udenrigspolitiske emner, og ikke mindst den stigende globale interesse for Arktis og Nordatlanten.

Endelig besøger Jeppe Kofod Industriens Hus (Vinnuhúsið) for at få et bredere indblik i færøsk erhvervsudvikling og eksport.

For yderligere presse:
Presserådgiver Poul Kjar, 41865975