Spring til indhold

Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn

07.04.2021  12:27
Det Udenrigspolitiske Nævn holder møde torsdag den 8. april 2021 kl. 11.00.
Fra regeringen deltager udenrigsministeren og forsvarsministeren. Følgende emner er på dagsordenen:

1. Internationale operationer 

2. Situationen i og omkring lejrene i det nordøstlige Syrien 

3. Besvarelse af UPN alm. del spørgsmål 4: Hvad kan ministeren oplyse om efterforskning og retsforfølgning i forbindelse med lækagen af klassificerede oplysninger til pressen om risikoen for, at IS bortfører børn fra lejrene i Syrien og radikaliserer disse med henblik på at udøve terror?

4. Kina

Derudover vil Nævnet blandt andet få lejlighed til at spørge ind til udenrigsministerens seneste bilaterale drøftelser mv.