Spring til indhold

Vareeksporten i august 2018

09.10.2018  12:53
Vareeksporten faldt 1,9 pct. i august og årsstigningstakten faldt til 1,6 pct.

Vareeksporten eksklusiv energivarer, skibe og fly faldt 1,9 pct. i august 2018 i forhold til juli, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik, som blev offentliggjort i dag. Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, faldt til 1,6 pct., hvor der i forrige måned var en vækst på 2,1 pct. eksklusiv energi, skibe og fly. Dette er en korrektion i forhold til den tidligere opgjorte årsvækst på 1,8 pct. 

Faldet i august kan især henføres til lavere afsætning til Tyskland, Storbritannien og Kina. Til de sidste to lande har der også været betydeligt fald set over de seneste 12 måneder, mens eksporten til Tyskland er vokset 4,0 pct. på årsbasis. Faldet til Storbritannien kan især henføres til store vindmølleordrer i 2017, som ikke er gentaget i 2018, mens faldet til Kina især skyldes tilbagegang i eksporten af kemikalier og lægemidler.

I de første 8 måneder af 2018 er vareeksporten, eksklusiv brændsler, skibe og fly steget 0,4 pct. i sammenligning med de første 8 måneder af 2017, hvilket skyldes en stigning i eksporten til EU på 0,7 pct., som dog kompenseres delvis udlignes af et fald på 6,0 pct. til BRIIKS-landene, herunder til Kina på 9,9 pct.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk

Læs mere her.