Spring til indhold

Vareeksporten steg 1,8 pct. i august. Årsstigningstakten steg til 6,1 pct.

09.10.2019  12:45


Vareeksporten eksklusiv energivarer, skibe og fly steg 1,8 pct. i august 2019 i forhold til juli, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik. Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, steg til 6,1 pct. fra forrige måneds års-vækst på 5,1 pct. Væksten i årets første otte måneder i forhold til samme periode i 2018 har væ-ret 7,8 pct.

 

Stigningen i vareeksporten i august på 1,8 pct. pct. i forhold til juli skyldes især god vækst i vareeksporten til USA og Nederlandene, hvor sidstnævnte i en vis udstrækning anvendes som transit til den øvrige verden. Også på årsbasis har disse to lande trukket en stor fremgang i dansk vareeksport. Det er især medicinaleksporten og eksporten af maskiner, som har trukket eksporten frem med årsvækstrater på henholdsvis 15,4 pct. og 9,7 pct., hvilket er markant højere end den samlede årsvækstrate på 6,1 pct. Negativt slår især udviklingen af vareeksporten til Storbritannien igennem, hvor blandt andet den vedvarende usikkerhed og det svækkede britiske pund har ført til en eksporttilbagegang på 7,4 pct. på årsbasis.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk

Download som PDF

Download som Word