Spring til indhold

Danmark sætter fokus på energiomstilling på en virtuel “Energy Action Day” den 16. september kl. 13.30 – 20.00

14.09.2021  14:46
Omstilling fra sort til grøn vedvarende energi, energieffektivitet og elektrificering er afgørende for at bekæmpe klimaforandringer og holde globale temperaturstigninger under 1,5 grader inden for rækkevidde.

Regeringer, den private sektor, civilsamfundet og internationale organisationer skal styrke samarbejdet om højere ambitioner og mere handling hurtigere.

Energy Action Day samler en bred vifte af aktører for at drøfte, hvordan brede samarbejder kan accelereres både nationalt og internationalt. Der vil være panel-diskussioner og fokus på at vise ambitiøse initiativer inden for energiomstilling fra alle dele af kloden. Dagen er en trædesten frem mod FN’s Højniveaudialog om bæredygtig energy og COP26 i Glasgow. Danmark er vært sammen med det internationale agentur for vedvarende energy, (IRENA), FN’s miljøprogram, (UNEP), World Economic Forum, ( WEF) og i samarbejde med det britiske COP26 formandskab.

Registrer dig her

Kontakt: Chefkonsulent Dorthea Damkjær, Udenrigsministeriet ([email protected]) + 45 6197 9226