Gå til indhold

Myndighedssamarbejde

Myndighedssamarbejdet bidrager til at åbne døre for danske brancher og virksomheder.
Miljø- og Fødevareministeriet er med til at sikre renere luft i Kina, og er med til at forbedre vandforsyningen i Sydafrika, Erhvervsministeriet øger gennemsigtighed og bekæmper korruption gennem digitalisering i Brasilien. Aarhus og Sydafrika samarbejder om bæredygtig byudvikling. Danske myndigheder og virksomheder kan bidrage med teknologi og viden inden for blandt andet byudvikling, landbrug, energi, miljø, søfart og vand.
“Myndighedssamarbejdet inden for vandforvaltning i Sydafrika har givet os en bedre forståelse for behovene i den sydafrikanske vandsektor. Det er afgørende for at sikre, at vores løsninger bidrager med værdi for vores sydafrikanske kunder”. - Direktør Kamstrup Africa, Petrus Van Heerden

Danske løsninger til gavn for bæredygtig udvikling

Tilflytning til byer, befolkningstilvækst og overdreven brug af naturressourcer i lande som Indonesien, Sydafrika, Brasilien og Mexico udfordrer en bæredygtig udvikling. Offentlig-private løsninger inden for byplanlægning, landbrug og grøn omstilling er områder, hvor Danmark har mangeårig erfaring og kan bidrage med værdifuld viden og løsninger.

Vi fremmer danske samfundsløsninger gennem myndighedssamarbejdet. I Danmark har vi udviklet samarbejder på tværs af den offentlige og den private sektor eksempelvis inden for grøn omstilling, byplanlægning, landbrug, fødevarer og sundhed. Med den erfaring kan vi både fremme ansvarlig, bæredygtig udvikling ude og gavne dansk eksport og danske løsninger.

Myndighedssamarbejdet og den danske private sektor

Myndighedssamarbejdet bidrager til at åbne døre for danske brancher og virksomheder. Det sker blandt andet gennem strategiske sektorsamarbejder på områder, hvor dansk erhvervsliv har særlige kompetencer og i lande, der har særlig strategisk og kommerciel betydning for Danmark. Sektorrådgiverne udsendes til danske ambassader med sektorfaglig ekspertise. De bidrager til at skabe nye markeds- og investeringsmuligheder for dansk erhvervsliv.

Danske virksomheder, der er klar til at møde den globale efterspørgsel på bæredygtige løsninger på vækstmarkeder, kan søge rådgivning om mulighederne hos The Trade Council, som er en integreret del af Udenrigsministeriet.

Maritimt samarbejde med Kina – verdens største producent af skibe

Med afsæt i et langvarigt samarbejde mellem Danmark og Kina på søfartsområdet blev der i 2017 etableret et myndighedssamarbejde med to spor. Det første omhandler udstyr til skibe og regulering heraf. Her kan danske erfaringer med brændstofeffektive løsninger bringes i spil. Det andet spor omhandler erfaringsudveksling inden for havnestatskontrol, emissioner og brændstoffer.

 

"Den maritime sektorrådgiver i Kina har medvirket til at styrke kontakten til og dialogen med de relevante kinesiske myndigheder med ansvar for skibsbygning og for maritimt udstyr og teknologi (….). Desuden har sektorrådgiveren via sin løbende kontakt med de danske maritime industrivirksomheder både i Danmark og via virksomhedernes filialer og kontorer i Kina bidraget til at styrke deres kommercielle muligheder i Kina”.

Adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime.          

 

Fakta om myndighedssamarbejdet

  • 17 lande
  • Syd- og Nordamerika: Argentina, Brasilien, Colombia og Mexico
  • Afrika: Egypten, Etiopien, Ghana, Kenya, Marokko, Nigeria og Sydafrika
  • Asien: Bangladesh, Indien, Indonesien, Kina, og Vietnam
  • Europa: Tyrkiet
  • 13 danske myndigheder
  • 44 aftaler om strategiske sektorsamarbejder er indgået.
  • 40 sektorrådgivere er placeret på danske repræsentationer i udlandet – og desuden er sektorrådgivere på højindkomstmarkeder placeret flere steder i verden. Læs mere om dem her.

 

Du kan se på verdenskortet, hvor Udenrigsministeriet samarbejder med lokale myndigheder.

Her kan du se en oversigt over de strategiske sektorsamarbejdsprojekter


Kontakt

Email: [email protected]