Gå til indhold

Dansk deltagelse i EU's Twinning programmer

EU-Kommissionen har siden 1998 finansieret twinning-projekter til opbygning af institutioner og administrative systemer i EU-kandidatlande og EU-nabolande. Formålet er at styrke modtagerlandenes evne til at gennem­føre og håndhæve EU-reglerne i deres egne lande eller i øvrigt at tilnærme sig vestlige standarder.

Twinning-samarbejde er et konkret, praktisk samarbejde mellem en offentlig institution i modtagerlandet og en tilsvarende institution i en EU-medlemsstat. Der er tale om et gensidigt forpligtende partnerskab mellem ligeværdige partnere, hvor medlemslandets praktiske erfaring på et EU-relevant område nyttiggøres i modtagerlandet. Som led i samarbejdet udstationeres en erfaren medarbejder i modtagerinstitutionen. Læs mere på Kommissionens hjemmeside.

De første Twinning-projekter blev iværksat som led i forhandlingerne med de daværende EU-kandidatlande om deres overtagelse af EU's regelsæt (acquis communautaire). Siden 1998 med mere end 1.700 projekter med et budget på op til 1,5 mio. Euro om året bidraget til at overføre viden og erfaring til nye medlemsstater og EU-nabolande. Projekterne formidles direkte til landenes Twinning-kontaktpunkter(NCP), der videreformidler projekterne til relevante nationale institutioner. Projekterne henvender sig udeluk­kende til offentlige myndigheder og institutioner og er derfor undtaget fra offentligt udbud. Andre institutioner og organisationer kan under visse betingelser godkendes til deltagelse i et konkret projekt.

De positive erfaringer med Twinning-samarbejdet har fået Kommissionen til at vælge Twinning som et hovedinstrument under EUs nye førtiltrædelsesinstrument samt nabo- og partnerskabsskabsinstrument, som trådte i kraft den 1. januar 2007 (se nedenfor).

EU-støtten til de lande, der grænser op til EU, ydes siden 2007 under EUs instrument for førtiltrædelsesstøtte/Instrument for Pre-Accession (IPA), og fra det europæiske nabo- og partnerskabs­instrument/European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI). De to programmer har afløst en række tidligere programmer som bl.a. PHARE, CARDS og MEDA. IPA retter sig mod kandidatlande og lande med et EU-medlemskabsperspektiv. ENPI støtter samarbejdet med andre geografiske nabolande, både i Østeuropa og i Middelhavsområdet.

Twinning kan i teorien også blive anvendt i EUs tredje geografiske bistandsinstrument, Development Cooperation Instrument (DCI), som omfatter lande i Latinamerika, Asien, Centralasien, Mellemøsten samt Sydafrika. På nuværende tidspunkt er der dog ingen konkrete planer for ibrugtagning af twinning under dette instrument.

Udenrigsministeriets kontor Grønt Diplomati (GDK) er det danske kontaktpunkt for Twinning (NCP). Kontoret bistår med oplysninger om Twinning-projekter og rådgiver om anvendelse og fortolkning af reglerne for Twinning.