Spring til indhold

Verdensmålene som forretningsmulighed

Verdensmålene rummer nye forretningsmuligheder for erhvervslivet. I opfølgning på konferencen ‘The Business of Development’ den 18. Marts 2016,  afholder DI og Udenrigsministeriet en række workshops for at inspirere virksomhederne og andre partnere til at bidrage gennem forretningsdrevne løsninger og integrere verdensmålene

""

"Business is a vital partner in achieving the Sustainable Development Goals. Companies can contribute through their core activities, and we ask companies everywhere to assess their impact, set ambitious goals and communicate transparently about the results"

- Kilde: Ban Ki-moon, United Nations Secretary-General

Som opfølgning på konferencen "The Business of Development" med fokus på Verdensmålene som forretningsmulighed, ønsker Udenrigsministeriet sammen med DI og øvrige partnere at gennemføre en række arrangementer, der sætter fokus på, hvordan virksomheder i samarbejde med øvrige partnere kan arbejde konkret og praktisk med Verdensmålene.

Verdensmålene opfordrer direkte til, at virksomhederne bruger deres kreativitet, innovationsevne og andre ressourcer til at løse udfordringerne inden for bæredygtig udvikling. Danske virksomheder har en række styrkepositioner, der sætter dem i stand til at drive deres forretning på en måde, der bidrager direkte til at understøtte en mere bæredygtig udvikling. Det gælder blandt andet ressourceeffektiv fødevare- og energiproduktion, ligesom vi har en række løsninger på miljø- og klimaudfordringer. Desuden har Danmark særlige kompetencer i forhold til samarbejde mellem forskellige aktører, som fremmer løsningen af problemstillinger i udviklingslande relateret til finansiering, gode arbejdspladser etc.

Arrangementerne er udvalgt ud fra områder, som der er fokus på i dansk udviklingspolitik samt hvor danske virksomheder har særlige kompetencer og efterspørger muligheden for at få sparring til arbejdet med Verdensmålene. Det er desuden afgørende, at DI sammen med Udenrigsministeriet og eventuelle andre partnere kan tilvejebringe ny viden og se et værdifuldt resultat af arrangementet.

Ulla Tørnæs og Thomas Bustrup om verdensmålene som forretningsmuligheder

Der planlægges følgende workshops:

       
  • The business case for sustainable investments - TBC

Tidligere afholdte workshops:


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk