Spring til indhold

Strategiske samarbejdsprojekter

  Download aktuelle årsberetninger ved at klikke på landenavnet.
Land       

Dansk
myndighed

Partnermyndighed

Fokus for samarbejde

Sektorrådgiver

Argentina

Københavns Kommune

Buenos Aires Bæredygtig byudvikling Mikkel Hall, Ambassaden Buenos Aires, mikhal@um.dk
Bangladesh

Beskæftigelses-ministeriet/
Arbejdstilsynet

Ministry of
Labour and Employment

Arbejdsmiljø
(inkl. tekstil-
sektoren)

Søren Asbjørn Albertsen,
Ambassaden Dhaka, soralb@um.dk

Brasilien

Erhvervs-
ministeriet/
Erhvervs-
styrelsen/
Mindlab

Ministry of Planning, Budget and Managenment samt
National School
of Public Administration

Offentlig digitalisering,
modernisering
og innovation

Lasse Wulff Andersen,
Ambassaden Brasilia, laswan@um.dk

 

Brasilien

Sundheds-
ministeriet/
Lægemiddel-
styrelsen/
Sundhedsdata-
styrelsen

Ministry of Health
Brazilian Health Surveillance Agency

Digitalisering og modernisering
af sundheds-
systemet og

effektivisering
af læge-middelområdet

Brit Borum Madsen,
Ambassaden Brasilia, brimad@um.dk

Colombia

Miljø- og Føde-
vareministeriet/
Fødevare-
styrelsen

National Institute of Surveillance of Medicines and
Food/Colombian Agricultural Institute

Fødevare-
standarder
med særlig
fokus på svine-

produktion
og produkter

Esben Filt Jensen,
Ambassaden Bogota, esbjen@um.dk

Egypten

Klima-, Energi- og Forsynings-ministeriet/

Energistyrelsen

Ministry of Electricity and Renewable Energy (MERE)

Udvikling af vindenergi og integration af vedvarende energi i energiforsyningen

Kamil Kuninski, Ambassaden Kairo, kamkun@um.dk
 Ethiopien

Klima-, Energi- og Forsynings-ministeriet/

Energistyrelsen

Ministry of Water, Irrigation and Energy, Ministry of Finance & Ethiopian Electric Power, lokale universiteter

Vind energi: uddannelse af teknikere og udvikling af nationale standarder

 Jens Skov-Spilling, Ambassaden Addis Ababa, jeskov@um.dk
Ghana

Erhvervs-
ministeriet/
Søfartsstyrelsen

Ministry of Transport samt Ghana Maritime Authority

Implementering
af internationale
standarder på søfartsområdet
samt træning og
kapacitets-
opbygning

Thomas Raahauge Norup,
Ambassaden Accra,
thonor@um.dk

 

Ghana

Aarhus Kommune med Aarhus Vand

Tema Metropolitan Assembly Smart city/
bæredygtig
byudvikling med
særligt fokus på
vand
Ole P. Stubdrup, Ambassaden Accra, olestu@um.dk
Ghana

Danmarks

Statistik

Ghana Statistical Service (GSS)

Styrke officiel statistik og brugen heraf

Ambassaden Accra,
Indien

Aarhus kommune
med Aarhus
Vand

Udaipur Municipality, Rajasthan delstat
Indiens 100 Smart City Programme

Smart city/
bæredygtig
byudvikling med
særligt fokus på
vand

Kamilla K. Rai, Ambassaden Delhi, kamrai@um.dk

Indien

Klima-, Energi- og Forsynings-ministeriet/
Energistyrelsen

Flere interesserede parter:
Ministry of Power and Coal/
Ministry of New and Renewable Energy samt delstater

Vedvarende energi,
energi
planlægning
og integration
af vedvarende energi i energiforsyningen

Stephan Enevoldsen, Ambassaden Delhi, steene@um.dk

Indien

Miljø- og

Fødevare-ministeriet/

Miljøstyrelsen

Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Water Resources, River Development and Gange Rejuvenation, Minstry of Drinking Water and Sanitation

Miljøsamarbejde med fokus på spildevand og vandressource-effektivitet

Simon Apelblat, Ambassaden New Delhi, simthm@um.dk
 Indien

Erhvervs-ministeriet/
Patent og
Varemærke-styrelsen

Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks Styrke beskyttelse og håndhævelse af immatrielle rettigheder Trine Bargsteen, Ambassaden New Delhi, trinba@um.dk
Indonesien

Energi-,
Forsynings- og
Klimaministeriet/
Energistyrelsen

Ministry of Energy and Mineral Resource/
National Energy Council

Modeller for
langtids-        energiplanlægning,
vedvarende energi
og energieffektivitet

Thomas Capral Henriksen,
Ambassaden Jakarta, thonor@um.dk

Indonesien

Miljø- og Fødevare-ministeriet/
Fødevarestyrelsen

Ministry of Agriculture og Ministry of Health Fødevaresikkerhed i mejerisektoren og ernæring Erika Torres Luquin, Ambassaden Jakarta, luqtor@um.dk
Indonesien 

Miljø- og Føde-
vareministeriet/
Miljøstyrelsen

Ministry of Environment and Forestry

Cirkulær økonomi og affaldshåndtering

Morten Holm van Donk,
Ambassaden Jakarta,
mordon@um.dk

Iran

Erhvervs-
ministeriet/
Patent og
Varemærke-
styrelsen

Iranian Intellectual Property Office

Tilpasning af
iransk lovgivning
til kravene
for optagelse i
WTO.
Kapacitetsop-
bygning
og beskyttelse
af patenter og
varemærker

Terkel Borg,
Ambassaden Teheran,
terbor@um.dk

Kenya

Miljø- og
Fødevare-
ministeriet/
Fødevare-
styrelsen

Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries

Fødevare-
standarder og
værditilvækst indenfor mejeri og grønt sager med
henblik på øget
kenyansk eksport

Henning Høy Nygaard,
Ambassaden Nairobi,
hennyg@um.dk

Kenya

Miljø- og
Fødevare-
ministeriet/
Miljøstyrelsen

Ministry of Environment and Natural Resources samt Ministry of Industry and Trade

Cirkulær økonomi,
renere produktion, regulering og
håndhævelse

Jacob Fink Ferdinand,
Ambassaden Nairobi,
jacfer@um.dk

Kina

 

Erhvervs-
ministeriet/
Søfartsstyrelsen

Ministry of Transport, Bureau of Water Transport, samt China Maritime Safety Administration

Miljøbeskyttelse
Maritim sikker-hed og overvågning
Grøn skib-sbygning
og offshore

Hans Peter Glipman Jørgensen,
Ambassaden Beijing, hanjor@um.dk

Kina

Miljø- og
Fødevare-
ministeriet/
Fødevare-
styrelsen

China Food and Drug Agency/
Ministry of Agriculture samt Harbin by/Heilongjiang Provience

Fødevarestandarder
og laboratorie-
teknikker
Bæredygtige teknikker, fra affald til værdi: gødning

Jeppe Juul Petersen,
Ambassaden Beijing, jeppet@um.dk

Kina

Miljø- og
Fødevare-
ministeriet/
Miljøstyrelsen

The Chinese Ministry for Water Resources samt the Chinese Ministry for Environmental Protection

Luftforurening
fra biler og industri
Vand, vand-
ressourcer og
spildevand

Anne Jensen,
Ambassaden Beijing, annnje@um.dk

Kina

Sundheds-ministeriet/
Lægemiddel-styrelsen
og en dansk
region

Flere interesserede parter: National Health and Family Planning Comission/
Ministry of
Human Resources and Social Security/
China Food and Drug Agency samt flere provinser

Regulering og effektivisering
på lægemiddel-
området samt
medicinsk udstyr
Støtte til Kinas sundhedsreformer med henblik på
lige adgang til sundhedsydelser
og sammen-
hængende patientforløb
mellem
forskellige
tilbud

Mads Friborg, Ambassaden Beijing, madfri@um.dk

 

Kina

Københavns

Kommune/
Økonomi-

forvaltningen/
Teknik- og Miljøforvalt-
ningen, HOFOR

Beijing Municipality/
Beijing Urban Planning Commission/
Beijing Water Authority

Bæredygtig by-
udvikling/
Smart city
Beijing Design
Week

Christian Anderskov, Ambassaden Beijing,

chane@um.dk

Kina Energi-,
Forsynings- og
Klimaministeriet/
Energistyrelsen
China National Energy Administration Offshore vind Anna Riis Hedegaard, Ambassaden Beijing, anhed@um.dk
Kina

Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet/

Energistyrelsen

National Devleopment and Reform Commission (NDRC) & National Energy Conservation Council (NECC)

Fjernvarme (clean heating)

Emrah Øztunc, Ambassaden Beijing, emrozt@um.dk
Marokko Danmarks Statistik Haut Commissariat au Plan

Styrke officiel statistik og brugen heraf

Peter Vig-Jensen, Ambassasen Rabat, petjen@um.dk
Mexico

Sundhedsministeriet

Secretariat of Health

Primær sundhed:
Kommunikation og henvisnings-systemer
Digitalisering
samt telemedicin

Amila Zekovi Sheikh,
Ambassaden Mexico City,
anmbro@um.dk

 

Mexico

Miljø- og
Fødevare-
ministeriet/
Fødevare-
styrelsen

Ministry of Agriculture/
den Mexikanske Fødevare-styrelse SENASICA

Fødevarer, fødevare
forædling, fødevare
standarder
forventeligt
med hovedfokus
på svin

Thomas Falke Mortensen,
Ambassaden Mexico City,
thmort@um.dk

Myanmar

Beskæftigelses-ministeriet/
Arbejdstilsynet

Ministry of Labour, Employment and Social Security

Arbejdsmarked
regulering og håndhævelse,
arbejdsmiljø

Nanna Sars Schewitsch,
Ambassaden Yangon, nasche@um.dk

Sydafrika

Miljø- og
Fødevare-
ministeriet/
Fødevare-
styrelsen

Forsknings- og
Uddannelses-ministeriet/
Forsknings- og Innovations-
styrelsen

Department of Water and Sanitation

Rammeværk og
kapacitet omkring vandressourcer,
vandspild, effektivitet
af vandforbrug i
industrien          
Forskning og
innovations-
samarbejde
omkring vand
Finansierings-modeller

Jørgen Erik Larsen,
Ambassaden Pretoria,
joelar@um.dk

Sydafrika

Aarhus Kommune

City of Tshwane/
Gauteng/
Other Metropolitan Municipalities/
South African Cities Network

Smart city
Byplanlægning/
byudvikling
Vækst og
liveability
Energi/vand

Kristoffer Rønde Møller,
Ambassaden Pretoria,
krmoll@um.dk

Tyrkiet

Energi-,
Forsygnings- og
Klimaministeriet/
Energistyrelsen

Ministry of Energy and Natural Resources

Fjernvarme og energieffektivitet

Dennis Holte Skov-Albertsen,
Ambassaden Ankara,
denalb@um.dk

Tyrkiet

Miljø- og
Fødevare-
ministeriet/
Miljøstyrelsen

Ministry of Environment and Urbanisation

Affald og
ressource
effektivitet

Dennis Holte Skov-Albertsen,
Ambassaden Ankara,
denalb@um.dk

Vietnam

Undervisnings-
ministeriet
Forsknings- og
Uddannelses-ministeriet/
Uddannelses-styrelsen

Ministry of Education and Training/
Ministry of Labour, Invalids and
Social Affairs

Ungdomsuddannelser
Fastlæggelse af curriculum
sammen med arbejdsmarkedets
parter samt introduktion af
praktik på virksomheder

Henrik Hjorth,
Ambassaden Hanoi,

hehjor@um.dk

 

 

Vietnam

Sundheds-

ministeriet

Ministry of Health and Thai Bin Provins

Forebyggelse af livsstilssygdomme

Mikkel Lyndrup,
Ambassaden Hanoi, miklyn@um.dk

Vietnam

Miljø- og Fødevareministeriet/
Fødevarestyrelsen

Ministry of Agriculture and Rural Development

Styrkelse af de lovgivningsmæssige rammer indenfor fødevaresikkerhed i svineproduktionen. Fokus på brug af veterinære læge-midler, foder-sikkerhed og kapacitetsopbygning indenfor risikobaseret foder- og fødevaresikkerhed

Katrine Løvenbalk Lundsby,
Ambassaden Hanoi, kalund@um.dk

 


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk