Spring til indhold

TAIEX

TAIEX: Technical Assistance Information Exchange Unit

TAIEX dækker følgende modtagerlande:

  • Kroatien, nyt medlem af EU, men modtager stadig støtte
  • Island, Tyrkiet, Makedonien, Montenegro, Serbien
  • Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo
  • Det Tyrkisk-Cypriotiske samfund i den nordlige del af Cypern
  • Algeriet, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Egypten, Georgien, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Moldova, Marokko, det Palæstinensiske selvstyre, Syrien, Tunesien, Ukraine, Rusland

Eksperter (registrering, aflønning m.m.)
Eksperter udsendt under TAIEX vil modtage et vederlag på 250 Euro pr. arbejdsdag. Dertil kommer dagpenge, ”a daily subsistence allowance” (DSA)”. Dagpengene varierer, afhængigt af hvilket land rejsen går til. Beløbet er til dækning af overnatning, forplejning, udgifter til lokal transport etc.
Den logistiske del af ekspertmissioner ordnes af TAIEX, dvs. EU-Kommissionens rejsearrangør, herunder booking og udstedelse af billetter m.v.
Find mere information om TAIEX og tilmeld dig som ekspert via følgende link.

Procedure
Under TAIEX kan modtagerinstitution ansøge om tre typer assistance, ekspertmissioner/work-shops, studiebesøg og evalueringsmissioner. Ekspertmissioner/workshops samt evaluerings-missioner afholdes i modtagerlandet, mens studiebesøg går til EU-medlemslandene. Modtagerinstitution udfylder elektronisk ansøgningsblanket med angivelse af formål, tidsramme m.v. Ansøgningsblanketter findes på TAIEX-hjemmesiden.
TAIEX-enheden i Bruxelles afholder et ugentligt planlægningsmøde, hvor det besluttes, hvilke ansøgninger der imødekommes. Godkendte ansøgninger lægges ud på TAIEX-hjemmesiden (ExpertStockExchange). TAIEX-enheden vil samtidig rette henvendelse til de eksperter, der er registreret i Expert-Databasen, som passer til den ønskede profil for ekspertmissionen/workshoppen.
Ved ekspertmissioner og studiebesøg har modtagerlandet mulighed for at fremsætte ønske om samarbejde med en specifik ekspert/institution i et medlemsland. Ifølge EU-Kommissionen er det normalt, at imødekomme sådanne ønsker, dette kræver dog, at den ønskede ekspert er tilmeldt TAIEX’ ekspertdatabase.