Spring til indhold

Danmark-Ghana: Landepolitik 2014-2018

Denne side og de tilhørende undersider indeholder Danmark-Ghanas landepolitik 2014-2018

""

1. INTRODUKTION

MERE END UDVIKLINGSSAMARBEJDE

”Vi har ikke brug for sympati men for partnerskaber
og for at stå på egne ben. Vi går ikke
efter almisser men efter muligheder”

Præsident John Dramani Mahama
ved FNs generalforsamling i 2013

Afrika er i gang med at udvikle sit fulde potentiale og står midt i en bemærkelsesværdig forvandling. Kontinentet rummer nogle af verdens hurtigst voksende økonomier, og en rækkelande oplever årlige vækstrater på mere end syv procent. Ghana er et af dem. En ny afrikansk middelklasse er ved at vokse frem. Den har penge til forbrug, og den forlanger bedre velfærd og højere kvalitet i de sociale ydelser. Afrikas image er samtidig under forandring. Det nye image omfatter design, mode og innovative teknologier, samt en omfattende erhvervssektor. Afrika har verdens yngste befolkning,urbaniseringen tager fart, og der sker en gradvis udvikling af infrastrukturen. Det er alt sammen faktorer, der skaber potentiale for yderligere vækst.Ghana er under hastig forandring, og forvandlingen er præget af vækst og demokratisk konsolidering. Landet har opnået lavere mellemindkomst-status og har potentiale til at blive en af Afrikas centrale vækstøkonomier. Ghana er et land præget af demokrati, fred og stabilitet, i en region som ellers er præget af konflikt og skrøbelige stater.

Det langvarige samarbejde mellem Ghana og Danmark giver et enestående grundlag for at styrke et nyt strategisk partnerskab, som vil øge det politiske samarbejde og gavne vækst og beskæftigelse i begge lande. Danmark har været en respekteret partner med Ghana, siden uafhængigheden i 1957. Det er et partnerskab,der er baseret på samarbejde i de sociale og økonomiske sektorer og samarbejde om menneskerettigheder og regeringsførelse. Ghanas egne ressourcer og den økonomiske udvikling, samt landets status som et land i den lavere mellemindkomstgruppe, og dets nye partnerskab med BRICS-landene og de andre vækstøkonomier, medfører, at landet ikke på samme måde som tidligere er afhængigt af udviklingsbistand. Ghana ønsker blandt andet at fremme handel, kommercielle investeringer og kreditadgang. Danmarks mål er at øge det politiske og kommercielle samarbejde, samtidig med at udviklingsbistanden gradvis reduceres i perioden efter 2014. Gennemførelsen af landepolitikken for 2014 vil være præget af, at der er tale om en overgangsperiode. Det forudses, at et egentligt transitionsprogram for udviklingsbistanden implementeres fra 2017 og frem.

Landepolitikken skitserer først den danske regerings visioner for det fremtidige strategiske partnerskab med Ghana. Derefter følger en analyse af den politiske, økonomiske og erhvervsmæssige virkelighed i Ghana. På den baggrund præsenterer politikken fire strategiske mål, som den danske og den ghanesiske regering er fælles om: Styrket politisk samarbejde på basis af fælles værdier, fremme af inkluderende og grøn vækst, økonomisk diplomati og øget erhvervsmæssigt samarbejde, samt konsolidering af resultaterne i udviklingsprogrammerne. Landepolitikken vil blive brugt som det strategiske dokument i alle relevante dele af Danmarks engagement i Ghana. Det vil også være retningsgivende for dialog på de forskellige niveauer. Politikpapiret knytter sig til Ghanas egne planer og ambitioner, og det er tillige baseret på EU’s fælles analyser og på det fælles rammedokument mellem EU og EU’s medlemslande i Ghana (EU Joint Framework Document).

""

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk