Spring til indhold

5. Et land under forvandling - mod et strategisk partnerskab

Ghana har gennemløbet en bemærkelsesværdig udvikling, og denne udvikling fortsætter med vækst og demokratisk konsolidering som helt centrale faktorer. Det mangeårige samarbejde mellem Ghana og Danmark giver en enestående platform for at fremme et nyt strategisk partnerskab, som vil styrke det politiske samarbejde og være til gavn for vækst og udvikling i begge lande.

Ghanas egne ressourcer og positive økonomiske udvikling, dets status som mellemindkomstland, og dets partnerskab med BRICS-landene og andre nye vækstøkonomier, betyder alt sammen, at Ghana er i en ny situation. Landet er ikke på samme måde som tidligere afhængigt af udviklingsbistand. Den samlede donorstøtte til Ghana var i 2013 3,5 procent af landets bruttonationalprodukt, men allerede på mellemlangt sigt ser det ud til, at andelen vil falde til to procent.

Ghana er et enestående og positivt eksempel på et udviklingsland, der er i færd med at gøre sig uafhængig af udviklingsbistand. Derfor vil Danmark opgradere det politiske og erhvervsmæssige samarbejde og samtidig reducere udviklingsbistanden.

På grundlag af konsolideringen af resultater og erfaringer fra de mange års samarbejde forudses det, at et egentligt afviklingsprogram for udviklingsbistanden kan gennemføres fra 2017. Det er tanken, at rationalet bag programudformningen vil være at bruge dansk udviklingsbistand på nogle af de strategiske områder til at løfte og fremme danske og ghanesiske firmaers erhvervsmæssige investeringer. Transitionsprogrammet vil på den måde være med til at skabe muligheder på grundlag af de nye realiteter, som er, at udviklingskapital fra nye kilder, fra de nye vækstøkonomier og fra den private sektor vil blive stadig vigtigere, og Ghana vil være mindre afhængig af traditionel udviklingsbistand.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk