Spring til indhold

Anneks 3 - Status over FN's årtusindmålsætninger MDG i Tanzania (Mainland)

 

Anneks 3: Fremskridt mod FNs årtusindmålsætninger MDG. Tanzania Mainland

MDG

Indikatorer

Baseline 1990

Nuværende niveau

Mål 2015

Fremskridt

Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult

1.1 Andel af befolkningen som lever for under $1 om dagen. (Baseret på den nationale fattigdomsgrænse).

39%

33,6 % (2007)

19,50%

Kan ikke nås

1.1 Andel af befolkningen som ikke har råd til 2200 kalorier om dagen. (Baseret på den nationale grænse for fødevarefattigdom) [1]

21,60%

16,6 % (2007)

10,80%

Kan ikke nås

1.8 Procent undervægtige børn under 5 år. (weight-for-age below -2SD)

28,80%

16,8 % (2009)

14,40%

Kan ikke nås

1.8 Procent børn under 5 år med hæmmet vækst (height-for-age below -2SD)

46,60%

38,9 % (2009)

23,30%

Kan ikke nås

Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle

2.1 Nettoelevoptagelsen i grundskolen (%)

54,20%

95,4 % (2010)

100%

Kan nås

2.2. Bruttoelevoptagelsen i grundskolen (%)

112,70 %

100%

Kan nås

Mål 3: Fremme ligestilling og styrke kvinders rettigheder

3.1 Antal piger i forhold til drenge I grundskolen (%)

98%

101%

100%

Kan nås

3.2 Antal piger I forhold til drenge på det sekundære skoleniveau (%)

105%

100%

Kan nås

3.3 Antal kvinder I forhold til mænd i de højere uddannelser (%)

68,00%

100%

Nås sandsynligvis

3.4 Andelen af kvinder blandet parlamentsmedlemmerne (%)

30,30%

50%

Nås sandsynligvis

Mål 4: Reducere spædbørns- og børnedødeligheden

4.1 Antal børn, der dør inden de er 5 år, pr. 1000 levendefødte.

191

81 (2010)

64

Kan nås

4.2 Børnedødelighed (inden 1 år) pr. 1.000 levendefødte)

115

51 (2010)

38

Kan nås

4.3 Andel børn vaccineret mod mæslinger (%)

85%

90%

Nås sandsynligvis

Mål 5: Reducere dødelighed blandt gravide og fødende kvinder

5.1 Mødredødelighed pr. 100.000 fødsler

529

454 (2010)

133

Kan ikke nås

5.2 Andel af fødsler med hjælp fra uddannet sundhedspersonale (%)

43,90%

50,5 % (2010 DHS)

90%

Kan ikke nås

Mål 6: Standse udbredelsen af HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme

6.1 HIV forekomst blandt 15-24 årige (%)

6%

2,5 % (2008)

<6

Kan nås

HIV forekomst blandt 15-49 årige

5,7 % (2008)

<5.5

Mål 7: Sikre en miljøvenlig og bæredygtig udvikling

7.8 Andel af befolkningen med forbedret adgang til drikkevand. (% af landbefolkningen)

51%

57,1 % (2009)

74%

Kan ikke nås

7.8 Andel af befolkningen med forbedret adgang til drikkevand (% af bybefolkningen)

68%

83 % (2009)

84%

Kan nås

7.9 Andel af befolkningen med adgang til bedre sanitære forhold

13,30%

Kan ikke nås

(2010 DHS)

Mål 8: Opbygge et globalt udviklingspartnerskab

Nås sandsynligvis

[1] Den indkomst, der skal til, for at en person kan indtage 2.200 kcal om dagen, hvis personen ernærer sig ved samme fødevarer, som de fattigste 50 % af befolkningen i gennemsnit gør det. Grænsen er lokal geografisk og tidsmæssig