Spring til indhold

Kultur og forskning samt monitorering af fremskridt  

ØGET KULTURSAMARBEJDE OG KULTURUDVEKSLING

Ethvert seriøst samarbejde mellem to lande bør omfatte kulturudveksling, som sikrer, at de to landes borgere møder hinanden, og som er et bidrag til gensidig anerkendelse og forståelse. I det dansk-tanzaniske partnerskab vil der blive lagt yderligere vægt på kulturelt samarbejde, og der vil blive lagt særligt vægt på udøvende kunst med et potentiale for at nå store grupper af befolkningen i begge lande. Støtten til udøvende kunst kan i Tanzania også komme til at indeholde et mere kommercielt element. Kulturprogrammet udvikles af det danske Center for Kultur og Udvikling(CKU), der også får det danske ansvar for gennemførelsen.

FORSKNING

Der er en lang og rig tradition for forskningssamarbejde mellem Danmark og Tanzania. Samarbejdet mellem universiteterne går tilbage til 1960’erne, hvor bistandssamarbejdet startede. Det har været en konstant faktor i det dansk-tanzaniske udviklingssamarbejde i 50 år og har produceret mange gode resultater, både i form af viden i begge lande og kapacitetsopbygning i Tanzania. Danmark vil også fremover støtte forskning i Tanzania, både gennem den traditionelle ulandsforskning og gennem andre initiativer som det såkaldte Syd-drevne forskningssamarbejde og initiativer i mere direkte tilknytning til sektorprogrammerne.

MONITORERING AF FREMSKRIDT

Inden for hvert af de tematiske områder i samarbejdet vil der blive valgt konkrete indikatorer, der skal sikre overvågningen af gennemførelsen af programmerne og deres resultater. I så vid udstrækning som overhovedet muligt vil indikatorerne blive valgt i Tanzanias regerings egne strategier og systemer for monitorering af de udvalgte områder. Danmark vil løbende overvåge udviklingen og fremskridtene på grundlag af indikatorerne og vurdere, hvorvidt støtten fører til de forventede resultater. På hvert områder vil Danmark søge at identificere de mulige risici og hvilke strategier, der kræves for at monitorere og håndtere disse risici. I løbet af perioden 2014-2018 vil der blive gennemført en samlet gennemgang og vurdering på højt niveau af hele den danske Tanzania-politik og landeprogrammet. Det vil ske med henblik på at vurdere, om de strategiske mål indenfor hvert enkelt tematisk område fortsat er relevante i forhold til de overordnede målsætninger, og om den danske støtte gives så effektivt, som det er muligt i forhold til de ønskede resultater.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk